Quỹ Đạo Phật Ngày Nay – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
1122045

Số người giúp đỡ

200

Chương Trình

5764

Thành Viên

5000

Phụng Sự Viên

39

Địa Điểm

Hoạt động Sắp Tới

HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI CHO Y HỌC LẦN 2 NĂM 2018 (HX2018_2)

Lên Kế Hoạch

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-17882

Học bổng Tiến sĩ kỳ 4 (HBTS_4)

Tiếp Nhận Đóng Góp

31 - 03
2019
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
570.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
104

Cúng dường Học bổng Tăng Ni sinh 2018 (C186)

Tiếp Nhận Đóng Góp

29 - 12
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
600.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
12

Cúng dường “Quỹ đời sống Tăng Ni” kỳ 7 (C106-7)

Tiếp Nhận Đóng Góp

30 - 03
2019
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
103

Ấn tống sách theo dấu chân Phật tại Ấn Độ và Nepal (C182)

Tiếp Nhận Đóng Góp

30 - 11
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
220.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
-17

Máy nghe pháp thoại (Đợt 4) (C183)

Tiếp Nhận Đóng Góp

30 - 06
2019
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
195
Xem thêm

Hoạt động vừa qua

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI BIỂN HỒ – CAMPUCHIA (C184)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 300.950.500VND
Số tiền cần
301.324.900VND
Lượt đóng góp
6
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA VIỆT – ĐÀI, ĐÀI LOAN (LẦN 2) (C191)

Hoàn Thành

11 - 11
2018
Đã nhận: 200.000.000VND
Số tiền cần
200.000.000VND
Lượt đóng góp
06
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG VÀ TỪ THIỆN TẠI ẤN ĐỘ (C185)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 787.118.150VND
Số tiền cần
777.738.150VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN HỌC VIỆN PGVN TP.HCM – CƠ SỞ LÊ MINH XUÂN (C180)

Hoàn Thành

26 - 11
2018
Đã nhận: 4.663.398.000VND
Số tiền cần
5.000.000.000VND
Lượt đóng góp
126
Ngày còn lại
0

Ấn tống sách Phật giáo yếu lược (C176)

Hoàn Thành

30 - 11
2018
Đã nhận: 63.043.200VND
Số tiền cần
63.043.200VND
Lượt đóng góp
02
Ngày còn lại
0

Hiến máu nhân đạo lần thứ 21 (HM21)

Hoàn Thành

01 - 12
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0
Xem thêm
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay mang sứ mệnh kết nối những vòng tay nhân ái và trái tim từ bi cùng nhau phụng sự nhân sinh theo tinh thần triết lý Phật Giáo, với những lĩnh vực hoạt động sau