Quỹ Đạo Phật Ngày Nay – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
1122045

Số người giúp đỡ

200

Chương Trình

5764

Thành Viên

5000

Phụng Sự Viên

39

Địa Điểm

Hoạt động Sắp Tới

THƯ VẬN ĐỘNG CÚNG DƯỜNG HỌC BỔNG TIẾN SĨ KÌ 5 (HBTS-5)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-18038

THƯ VẬN ĐỘNG ẤN TỐNG 300.000 ẤN BẢN 04 NHÓM KINH, SÁCH (Kinh điển, Tụng niệm, Ứng dụng – nghiên cứu và cẩm nang) (C204)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-18038

THƯ VẬN ĐỘNG ẤN TỐNG 20.000 QUYỂN KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA (C203)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-18038

THƯ VẬN ĐỘNG ẤN TỐNG KINH SÁCH CHO ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2019 (C190)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-18038

THƯ VẬN ĐỘNG XÂY CẦU TẠI TIỀN GIANG “NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG SỐ 25” (C202)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-18038

THƯ VẬN ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH LAN TỎA CHÁNH PHÁP (CP2)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-18038
Xem thêm

Hoạt động vừa qua

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN THỨ 24: Gần 500 người đăng ký hiến máu

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “CÚNG DƯỜNG VÀ TỪ THIỆN Ở BÀ RỊA VŨNG TÀU” (C207)

Hoàn Thành

16 - 02
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
706
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG KỶ YẾU HÒA THƯỢNG THÍCH HIỂN PHÁP (C205)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 169.000.000VND
Số tiền cần
169.000.000VND
Lượt đóng góp
01
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG TẠI TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP (BÀ RỊA – VŨNG TÀU) (C209)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 305.415.000VND
Số tiền cần
Lượt đóng góp
140
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TĂNG NI DU HỌC VÀ TỪ THIỆN ẤN ĐỘ (C206)

Hoàn Thành

06 - 03
2019
Đã nhận: 623.853.600VND
Số tiền cần
623.853.600VND
Lượt đóng góp
8
Ngày còn lại
0
Xem thêm
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay mang sứ mệnh kết nối những vòng tay nhân ái và trái tim từ bi cùng nhau phụng sự nhân sinh theo tinh thần triết lý Phật Giáo, với những lĩnh vực hoạt động sau