Quỹ Đạo Phật Ngày Nay – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
707988

Số người giúp đỡ

140

Chương Trình

5346

Thành Viên

5000

Phụng Sự Viên

33

Địa Điểm

Hoạt động Sắp Tới

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” CHO HỘ NGHÈO PHƯỜNG 3, QUẬN 10 (C148)

Tiếp Nhận Đóng Góp

10 - 02
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
90.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-10

Di Lặc Du Xuân 2018 – C138

Tiếp Nhận Đóng Góp

15 - 02
2018
Đã nhận: 300.000.000VND
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-5

QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG TẠI ĐỒNG THÁP (C136)

Tiếp Nhận Đóng Góp

09 - 02
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
240.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-11

CÚNG DƯỜNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO QUÝ TĂNG NI SINH (C145)

Tiếp Nhận Đóng Góp

25 - 02
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
1.755.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
5

THƯ VẬN ĐỘNG ẤN TỐNG 50.000 QUYỂN “KINH PHẬT VỀ THIỀN VÀ CHUYỂN HÓA” & “CẨM NANG TU HỌC ĐẠO PHẬT NGÀY NAY” (C141)

Tiếp Nhận Đóng Góp

01 - 07
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
131

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 15

Tiếp Nhận Đóng Góp

03 - 02
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-17
Xem thêm

Hoạt động vừa qua

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA KIM LINH (C147)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 9.000.000.000VND
Số tiền cần
9.000.000.000VND
Lượt đóng góp
3
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI HÀ TĨNH (C137)

Hoàn Thành

23 - 01
2018
Đã nhận: 368.806.720VND
Số tiền cần
345.076.000VND
Lượt đóng góp
56
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY CHÙA ĐÔNG THIỀN – BẾN TRE (C142)

Hoàn Thành

07 - 01
2018
Đã nhận: 2.329.900.000VND
Số tiền cần
2.329.900.000VND
Lượt đóng góp
24
Ngày còn lại
0

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH QUÝ 4/2016 VÀ NĂM 2017 (PA5)

Hoàn Thành

31 - 12
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 36 -KT36

Hoàn Thành

07 - 01
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG TẠI CÀ MAU (C143)

Hoàn Thành

08 - 01
2018
Đã nhận: 696.000.000VND
Số tiền cần
696.000.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
0
Xem thêm
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay mang sứ mệnh kết nối những vòng tay nhân ái và trái tim từ bi cùng nhau phụng sự nhân sinh theo tinh thần triết lý Phật Giáo, với những lĩnh vực hoạt động sau