Quỹ Đạo Phật Ngày Nay – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
707988

Số người giúp đỡ

140

Chương Trình

5346

Thành Viên

5000

Phụng Sự Viên

33

Địa Điểm

Hoạt động Sắp Tới

Hiến Máu Nhân Đạo Lần Thứ 17 – Ngày 02 tháng 6 năm 2018

Đang Thực Hiện

02 - 06
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
9

ẤN TỐNG 4 QUYỂN SÁCH THIỀN (C152)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-17675

Trao Tặng Yêu Thương cho Người Khiếm Thị ở Sóc Trăng (C162)

Tiếp Nhận Đóng Góp

20 - 05
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-4

CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN VÀ HỘ TRÌ CHO KHÓA TU (GN1)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-17675

CÚNG DƯỜNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO QUÝ TĂNG NI SINH (C145)

Tiếp Nhận Đóng Góp

25 - 02
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
1.755.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-88

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ CHO CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ KINH PHÍ MỔ TIM CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN” (C153)

Tiếp Nhận Đóng Góp

30 - 04
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-24
Xem thêm

Hoạt động vừa qua

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG GIẢNG ĐƯỜNG CHÙA QUAN ÂM – ĐỒNG THÁP (C158)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TP.HCM (C156)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

LỄ KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO 183 CĂN NHÀ “TỔ ẤM TỪ BI” (C99)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

LỄ KHÁNH THÀNH GIẢNG ĐƯỜNG CHÙA QUAN ÂM – ĐỒNG THÁP (GIAI ĐOẠN 1) (C158)

Hoàn Thành

25 - 04
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ KHÁNH THÀNH “TỔ ẤM TỪ BI” (C99)

Hoàn Thành

23 - 04
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Cúng dường xây dựng giảng đường chùa Hạnh Lâm – Tây Ninh (C157)

Hoàn Thành

03 - 04
2018
Đã nhận: 406.690.000VND
Số tiền cần
406.690.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
0
Xem thêm
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay mang sứ mệnh kết nối những vòng tay nhân ái và trái tim từ bi cùng nhau phụng sự nhân sinh theo tinh thần triết lý Phật Giáo, với những lĩnh vực hoạt động sau