Quỹ Đạo Phật Ngày Nay – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
1122045

Số người giúp đỡ

200

Chương Trình

5764

Thành Viên

5000

Phụng Sự Viên

39

Địa Điểm

Hoạt động Sắp Tới

THƯ VẬN ĐỘNG ẤN TỐNG 300.000 ẤN BẢN 04 NHÓM KINH, SÁCH (Kinh điển, Tụng niệm, Ứng dụng – nghiên cứu và cẩm nang) (C204)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-17979

THƯ VẬN ĐỘNG ẤN TỐNG 20.000 QUYỂN KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA (C203)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-17979

THƯ VẬN ĐỘNG ẤN TỐNG KINH SÁCH CHO ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2019 (C190)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-17979

THƯ VẬN ĐỘNG XÂY CẦU TẠI TIỀN GIANG “NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG SỐ 25” (C202)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-17979

THƯ VẬN ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH LAN TỎA CHÁNH PHÁP (CP2)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-17979

THƯ VẬN ĐỘNG CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA GIÁC NGỘ VŨNG TÀU (GNVT)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
250.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-17979
Xem thêm

Hoạt động vừa qua

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG”, TRAO TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ (C197)

Hoàn Thành

14 - 01
2019
Đã nhận: 54.300.000VND
Số tiền cần
54.300.000VND
Lượt đóng góp
7
Ngày còn lại
0

Gần 850 người tham gia đăng ký Hiến máu nhân đạo (HM23)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG DÀNH CHO HỘ KHÓ KHĂN TẠI PHƯỜNG 3, QUẬN 10, TP.HCM (C196)

Hoàn Thành

28 - 02
2019
Đã nhận: 74.471.200VND
Số tiền cần
87.640.000VND
Lượt đóng góp
119
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HÙN PHƯỚC XÂY CHÙA – XÂY DỰNG CHI NHÁNH CHÙA GIÁC NGỘ – CỦ CHI (C130-1)

Hoàn Thành

- 20181231
Đã nhận:
Số tiền cần
5.151.691.600VND
Lượt đóng góp
1729
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “DI LẶC DU XUÂN 2019 (C195)

Hoàn Thành

28 - 02
2019
Đã nhận: 317.898.200VND
Số tiền cần
221.000.000VND
Lượt đóng góp
242
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE QUÝ TĂNG NI NĂM 2018 (CSYT2018)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0
Xem thêm
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay mang sứ mệnh kết nối những vòng tay nhân ái và trái tim từ bi cùng nhau phụng sự nhân sinh theo tinh thần triết lý Phật Giáo, với những lĩnh vực hoạt động sau