Quỹ Đạo Phật Ngày Nay – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
1122045

Số người giúp đỡ

200

Chương Trình

5764

Thành Viên

5000

Phụng Sự Viên

39

Địa Điểm

Hoạt động Sắp Tới

QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (C196)

Tiếp Nhận Đóng Góp

25 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
60.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-25

Di Lặc Du Xuân 2019 (C195)

Tiếp Nhận Đóng Góp

04 - 02
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-15

THƯ MỜI THAM DỰ TRAO TẶNG “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI HÀ TĨNH (C194)

Tiếp Nhận Đóng Góp

20 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
240.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-30

 THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI BẾN TRE (C193)

Tiếp Nhận Đóng Góp

17 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
90.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-33

THƯ MỜI THAM DỰ TRAO TẶNG “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI AN GIANG (C192)

Đang Thực Hiện

11 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
150.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-39

 THƯ VẬN ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG 2019

Tiếp Nhận Đóng Góp

22 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
870.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
-28
Xem thêm

Hoạt động vừa qua

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HÙN PHƯỚC XÂY CHÙA – XÂY DỰNG CHI NHÁNH CHÙA GIÁC NGỘ – CỦ CHI (C130-1)

Hoàn Thành

31 - 12
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
5.151.691.600VND
Lượt đóng góp
1729
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE QUÝ TĂNG NI NĂM 2018 (CSYT2018)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TRƯỜNG TCPH ĐỒNG NAI (C189)

Hoàn Thành

23 - 11
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG SÁCH GIÁO KHOA CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC – GĐ3 (C84-3)

Hoàn Thành

31 - 12
2018
Đã nhận: 1.702.933.856VND
Số tiền cần
635.309.200VND
Lượt đóng góp
802
Ngày còn lại
0

Hiến máu nhân đạo lần thứ 22: Hơn 400 lượt hiến máu thành công

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0
Xem thêm
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay mang sứ mệnh kết nối những vòng tay nhân ái và trái tim từ bi cùng nhau phụng sự nhân sinh theo tinh thần triết lý Phật Giáo, với những lĩnh vực hoạt động sau