Tổng kết “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” giai đoạn 2 (C106-2) – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Tổng kết “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” giai đoạn 2 (C106-2)

  • 1.247.549.530VND

    Đã thu

  • 452.270.584VND

    Số tiền cần

  • 264

    Lượt đóng góp

613933054

Ngày

4

Tiếng

THÔNG TIN CHUNG

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã thành lập “Quỹ đời sống Tăng Ni” với mục đích cúng dường, hỗ trợ các trang thiết bị và dụng cụ cần thiết cho các vị Tăng Ni sinh nội trú đang học tại Học viện PGVN TP.HCM cơ sở Lê Minh Xuân và các trường Trung - Cao đẳng khác được an tâm tu học. Sau 3 tháng triển khai giai đoạn 2 (từ tháng 6- tháng 9/2017), "Quỹ đời sống Tăng Ni” đã cúng dường đến Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân số tiền gần 750 triệu đồng.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin chân thành cảm niệm công đức của Quý Phật tử đã phát tâm đóng góp tịnh tài nhằm bảo trợ cho việc tu học của quý Tăng Ni sinh được thuận lợi. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường và hanh thông trong cuộc sống.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát Ma Ha Tát!

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG