CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI: Tổng kết Quý 2/2018 (C106-5) – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI: Tổng kết Quý 2/2018 (C106-5)

  • 690.014.833VND

    Đã thu

  • 600.000.000VND

    Số tiền cần

  • 240

    Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Tổng Kết

Bắt đầu vận động (Kỳ 5 và kỳ 6):   01/4/2018

Kết thúc vận động:                        31/7/2018

Tổng tịnh tài đóng góp:                690.014.833 đồng

Tổng chi phí của chương trình:   600.000.000 đồng

Phần tịnh tài chuyển vào C106-6: 90.014.833 đồng  

Số lượt đóng góp:                           240

Tam bảo là ba ngôi báu trân quý của đạo Phật, gồm có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Truyền thống Phật giáo về quy y và hộ trì Tam bảo đã có từ thời Đức Thế Tôn tại thế và được hàng hàng lớp lớp Phật tử hậu sinh truyền lưu. Tại Việt Nam, ánh hoàng kim của thời đại Lý – Trần khi mà vua tôi hết mình cung kính hộ trì Phật pháp đến nay vẫn còn ghi tạc trong lịch sử. Hàng vương thất nổi danh vì tấm lòng thương kính quan hoài đến ba ngôi Tam bảo, tích cực xiển dương chánh Pháp Như Lai như vua Lý Thái Tổ, vua Lý Thái Tông, vua Trần Thái Tông, vua Trần Nhân Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ… đã trở thành tấm gương sáng chói cho bao đời nương nhờ, học hỏi.

Đến thời hiện tại, các hoạt động hộ trì Tam bảo thiết thực, gần gũi như ấn tống Kinh sách; chăm lo đời sống Tăng, Ni; cúng dường Trai phạn đã được cộng đồng Phật tử nhiều nơi thường xuyên thực hiện. Tại Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, từ tháng 4 năm 2017, Quỹ Đời Sống Tăng Ni đã ra đời nhằm huy động nguồn tịnh tài phục vụ cúng dường và hỗ trợ trang thiết bị và dụng cụ cần thiết cho Tăng Ni sinh nội trú tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và với chủ trương thực hiện lâu dài Phật sự ý nghĩa này, Quỹ Đời Sống Tăng Ni sẽ được thường xuyên báo cáo định kỳ theo từng quý. Tuy nhiên, với sự phát tâm dũng mãnh của quý mạnh thường quân, chương trình đã nhận được số tịnh tài đủ cho kỳ sau nên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã cúng dường 600 triệu đồng đến Học viện cả quý 02 và quý 03 năm 2018 để ban lãnh đạo Học viện có thể sớm sử dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày của hơn 800 vị Tăng Ni. Đồng thời, báo cáo này đã bao gồm các khoản đóng góp cho Quỹ Đời Sống Tăng Ni đến cuối tháng 7 năm 2018, bao gồm phương danh của quý vị đã đóng góp và ghi mã C106-4 (sau khi chương trình C106-4 đã tổng kết), C106-5 và C106-6.

Hoạt động cúng dường thường kỳ của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay không chỉ là nguồn trợ lực ổn định, lâu dài phục vụ công tác giáo dục Tăng, Ni tài đức mà còn là biểu trưng sáng ngời cho nét đẹp hộ trì Đạo pháp của dân tộc Việt Nam. Thay mặt chư vị Tăng, Ni thọ nhận cúng dường, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chân thành cảm tạ công đức hộ trì Tam bảo vô lượng của quý mạnh thường quân, quý Phật từ gần xa. Nhân dịp này, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay mong mỏi quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong thời gian tới.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

Hình Ảnh