THƯ VẬN ĐỘNG CÚNG DƯỜNG “QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI” – KỲ 6 (C106-6) – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

THƯ VẬN ĐỘNG CÚNG DƯỜNG “QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI” – KỲ 6 (C106-6)

  • 522.132.233VND

    Đã thu

  • 400.000.000VND

    Số tiền cần

  • 204

    Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

THÔNG TIN CHUNG

Bắt đầu vận động: 01/7/2018

Kết thúc vận động: 30/10/2018

Tổng tịnh tài đóng góp:     522.132.233 đồng

Tổng chi phí của chương trình: 400.000 đồng

Phần tịnh tài dư:          122.132.233 đồng

(chuyển vào C106-7)         

Số lượt đóng góp: 204

Là “nhị chúng” trong “tứ chúng” đệ tử của Phật, hàng Phật tử tại gia không chỉ là thành phần hộ pháp đắc lực mà còn là những nhân tố tích cực trên con đường giác ngộ giải thoát của chư vị Tăng Ni. Nếu như trách nhiệm của Tăng già là truyền bá Phật pháp để cứu độ chúng sanh thì trách nhiệm của người Phật tử tại gia chính là hộ trì Tam bảo. Không chỉ đóng khung trên con đường mòn “cúng dường” và “công quả”, mà trách nhiệm hộ trì Tam bảo còn mang một ý nghĩa sâu xa, làm cho Tam Bảo trường tồn, làm cho Phật nhật Tăng huy, khiến cho Pháp luân thường chuyển.

Ý thức được vai trò, vị trí của bậc Tăng sĩ, từ tháng 4 năm 2017, “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã được ra đời nhằm huy động nguồn tịnh tài phục vụ cúng dường và hỗ trợ trang thiết bị và dụng cụ cần thiết cho Tăng Ni nói chung, trong đó phần lớn dành cho Tăng, Ni sinh nội trú tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM. Đây là một trong số những chương trình cúng dường dài hạn của Quỹ  nhằm góp phần cải thiện đời sống Tu học cho quý Tăng, Ni sinh, chương trình sẽ được báo cáo định kỳ theo quý (3 tháng/quý). Sau 3 tháng triển khai quý 4/2018, “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” đã cúng dường đến Học Viện PGVN TP.HCM cơ sở Lê Minh Xuân số tiền hơn 400 triệu đồng.

Sau 06 kỳ triển khai thành công, đến nay, Quỹ Đời Sống Tăng Ni đã trở thành là nguồn trợ lực ổn định, lâu dài phục vụ công tác giáo dục Tăng, Ni tài đức. Hơn thế, sự ra đời và phát triển của Quỹ Đời Sống Tăng Ni còn là minh chứng sáng ngời cho nét đẹp hộ trì Đạo pháp của dân tộc Việt Nam.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chân thành cảm niệm công đức vô lượng của quý mạnh thường quân vì đã đồng hành cùng chương trình trong thời gian qua, đồng thời kính mong quý vị tiếp tục chung tay, góp sức hỗ trợ để chương trình “Cúng dường Quỹ Đời Sống Tăng Ni kỳ 7” (C106-7). Kính chúc quý vị và quý quyến thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường và hanh thông trong cuộc sống.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG