CÚNG DƯỜNG XÂY CHÙA ĐÔNG AN – CHÙA VIÊN THÁNH (C132) – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

CÚNG DƯỜNG XÂY CHÙA ĐÔNG AN – CHÙA VIÊN THÁNH (C132)

  • 200.000.000VND

    Đã thu

  • 200.000.000VND

    Số tiền cần

  • 1

    Lượt đóng góp

613938473

Ngày

2

Tiếng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Tổng Kết

Chùa Đông An (Hương Trà, Thừa Thiên Huế) và chùa Viên Thánh (Phú Ninh, Quảng Nam) là hai cơ sở thờ tự, quy hướng tâm linh của bà con Phật tử khắp nơi quay về nương tựa. Hai ngôi chùa đã nhiều lần trùng tu, sửa chữa nhằm khắc phục những hậu quả mà chiến tranh để lại. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm sinh hoạt và tu học, cộng thêm áp lực của thiên tai khắc nghiệt, hai ngôi chùa giờ đây đã xuống cấp làm ảnh hưởng đến các thời khóa tu tập của quý Tăng Ni và chúng Phật tử.

Hiểu được giá trị nhân văn và ý nghĩa lớn lao của việc xây chùa, tô tượng, đúc chuông..., gia đình Phật tử Ngộ Mi Hồng - Phó chủ tịch sáng lập Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã phát tâm cúng dường 200 triệu đồng để xây dựng hai công trình này. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin thành kính cảm niệm công đức của gia đình Phật tử Ngộ Mi Hồng. Gia đình Phật tử đã giúp cho chư Tăng Ni được an tâm tu học, và góp phần đưa chân lý nhiệm màu của đạo Phật đến gần hơn với tất cả Phật tử gần xa.

Hình Ảnh

1
1
1
1
1
1
1
1
1