CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TĂNG NI KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO KHÓA XI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM (C177) – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TĂNG NI KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO KHÓA XI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM (C177)

  • 98.053.434VND

    Đã thu

  • 91.018.000VND

    Số tiền cần

  • 06

    Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Tổng Kết

Tổng tịnh tài đóng góp:               98.053.434 đồng

Tổng chi phí của chương trình:   91.018.000 đồng

Số lượt đóng góp:                        06 lượt

Chuyển vào Quỹ lưu động:         7.038.434 đồng

 

Như hoa sen trong đầm thơm ngát đều khởi nguồn từ những búp sen non, các bậc Tăng, Ni thạc đức đều xuất phát từ tuổi trẻ tu học tinh chuyên, bất từ lao khổ. Bổn phận hộ trì Tam bảo cao quý của hàng Phật tử không ngoại trừ trọng trách hộ trì các bậc hành giả từ thuở thiếu thời.

Với tinh thần đó, nhân dịp Tăng, Ni sinh khoa Triết học Phật giáo khóa XI họp mặt cuối khóa vào sáng ngày 28 tháng 9 năm 2018, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay – Chùa Giác Ngộ đã thực hiện trọn vẹn bổn phận của người Phật tử, cúng dường hơn 120 vị Tăng, Ni sinh đến tham dự.

Với chủ đề “Vững bước tới tương lai”, TT. Thích Nhật Từ đã quang lâm, chứng minh và chủ trì buổi họp mặt, đồng thời ban thời pháp thoại ôn lại lịch sử hình thành, phát triển của khoa Triết học Phật giáo tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Trong dòng hồi tưởng, Thượng tọa đã cùng 100 Tăng, Ni sinh ôn lại công lao to lớn của cố đại lão Hoà Thượng Thích Minh Châu trong vai trò xây dựng nền móng khoa Triết học Phật giáo nói riêng và chương trình giáo dục, đào tạo Tăng, Ni nói chung tại Học viện. Trên cương vị người học, các Tăng, Ni sinh cần không ngừng nỗ lực trau dồi Phật pháp, phát triển kỹ năng ngoại ngữ, quản trị, phương pháp giáo dục để có thể năng động đáp ứng nhu cầu Phật giáo thời hiện đại. Tăng, Ni sinh khoa Triết học Phật giáo cùng Tăng, Ni sinh của 12 khoa còn lại tại Học viện sẽ là những hạt giống quý giá, góp phần nuôi dưỡng và hoằng hoá Phật pháp sâu rộng không chỉ trong nước mà còn vươn xa ra thế giới.

Sau thời pháp thoại, Phật tử Ngộ Mi Hồng, đại diện Ban Điều hành Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, đã đọc lời tác bạch và cúng dường 86 vị Tăng, Ni sinh tham dự buổi lễ. Trên con đường phụng hành giáo pháp, vai trò của quý Phật tử một lòng hộ trì Phật pháp là nguồn trợ lực rất lớn, giúp ánh sáng nhiệm mầu của chư Phật được trường lưu mãi mãi.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chân thành cảm niệm công đức hộ trì Tam bảo của quý Phật tử gần xa. Kính chúc quý Đạo hữu đạo lực tinh chuyên, thân tâm thường lạc, kiết tường như ý.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

 

Hình Ảnh