Dành Cho Doanh Nhân – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Video Dành Cho Doanh Nhân

Bài Viết Dành Cho Doanh Nhân

ĐẠO PHẬT VÀ KINH DOANH

(Phỏng vấn Hòa thượng Thích Viên Minh, chùa Bửu Long, quận 9) Như Hải (NH): Thưa thầy, có mối liên hệ nào giữa đạo Phật và kinh doanh hay không ạ? Hòa thượng Thích Viên Minh (HT.TVM): Cần phải biết doanh nhân tìm đến đạo Phật nhằm mục đích gì? Có thể có doanh nhân […]

KHỞI NGHIỆP THEO CHÁNH MẠNG

Hiện nay, cụm từ “Startup” đang được sử dụng rất nhiều, thử tìm kiếm tôi nhận được định nghĩa của cụm từ đó như sau: “Startup là thuật ngữ chỉ về những công ty đang trong giai đoạn bắt đầu kinh doanh nói chung, nó thường dùng với nghĩa hẹp chỉ các công ty, cá […]