Bài Viết Dành Cho Doanh Nhân – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Các Video

ĐẠO PHẬT VÀ KINH DOANH

(Phỏng vấn Hòa thượng Thích Viên Minh, chùa Bửu Long, quận 9) Như Hải (NH): Thưa thầy, có mối liên hệ nào giữa đạo Phật và kinh doanh hay không ạ? Hòa thượng Thích Viên Minh (HT.TVM): Cần phải biết doanh nhân tìm đến đạo Phật nhằm mục đích gì? Có thể có doanh nhân […]

KHỞI NGHIỆP THEO CHÁNH MẠNG

Hiện nay, cụm từ “Startup” đang được sử dụng rất nhiều, thử tìm kiếm tôi nhận được định nghĩa của cụm từ đó như sau: “Startup là thuật ngữ chỉ về những công ty đang trong giai đoạn bắt đầu kinh doanh nói chung, nó thường dùng với nghĩa hẹp chỉ các công ty, cá […]