Cho Là Nhận – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
27/09/2017

THƯ MỜI CỘNG TÁC BÀI VIẾT CÙNG QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Kính gởi: Toàn thể quý vị Phật tử gần xa. “Có gì đẹp trên đời hơn thế Người với người sống để yêu nhau” Vâng! đúng là như thế và tình yêu nào đẹp hơn tình người, tình yêu cho quê hương, cho đất nước. Từ năm 2013 Quỹ Đạo Phật Ngày Nay ra đời […]

Xem tiếp