Mỗi Ngày Một Điều Tốt – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
06/10/2017

Chuyện tại một gia đình

Ở một làng nọ, có hai gia đình sống cạnh nhau nhưng lại rất trái ngược. Gia đình ông Vương sống ở phía Đông thường xuyên xảy ra cãi vã, lâu lâu hàng xóm lại nghe thấy tiếng khóc lóc, quát tháo inh ỏi, cuộc sống rất đau khổ. Còn ở phía Tây, gia đình […]

Xem tiếp