Hoạt Động Đã Qua – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HÙN PHƯỚC XÂY CHÙA – XÂY DỰNG CHI NHÁNH CHÙA GIÁC NGỘ – CỦ CHI (C130-1)

Hoàn Thành

31 - 12
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
5.151.691.600VND
Lượt đóng góp
1729
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE QUÝ TĂNG NI NĂM 2018 (CSYT2018)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TRƯỜNG TCPH ĐỒNG NAI (C189)

Hoàn Thành

23 - 11
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG SÁCH GIÁO KHOA CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC – GĐ3 (C84-3)

Hoàn Thành

31 - 12
2018
Đã nhận: 1.702.933.856VND
Số tiền cần
635.309.200VND
Lượt đóng góp
802
Ngày còn lại
0

Hiến máu nhân đạo lần thứ 22: Hơn 400 lượt hiến máu thành công

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG THUẬN TẬP THỂ (HT1)

Hoàn Thành

21 - 12
2018
Đã nhận: 866.110.200VND
Số tiền cần
881.850.000VND
Lượt đóng góp
84
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG MÁI NGÓI CHÙA PHI LAI (C187)

Hoàn Thành

25 - 12
2018
Đã nhận: 1.100.000.000VND
Số tiền cần
1.100.000.000VND
Lượt đóng góp
21
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT “5 TRONG 1” CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG VÀ TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI CAI LẬY, TIỀN GIANG (C188)

Hoàn Thành

09 - 12
2018
Đã nhận: 1.376.750.000VND
Số tiền cần
1.376.037.500VND
Lượt đóng góp
98
Ngày còn lại
0