Hoạt Động Đã Qua – Trang 10 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

“Trao Tặng Yêu Thương” cho hộ nghèo Quận 10 (C120)

Hoàn Thành

- 20170902
Đã nhận: 65.921.800VND
Số tiền cần
59.421.800VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
613932349

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ VÀ TRAO HỌC BỔNG “KẾT NỐI YÊU THƯƠNG” TẠI QUẢNG NAM (C118)

Hoàn Thành

- 20170901
Đã nhận: 176.955.500VND
Số tiền cần
161.372.000VND
Lượt đóng góp
55
Ngày còn lại
613932318

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO 500 NGƯỜI KHIẾM THỊ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (C119)

Hoàn Thành

- 20170830
Đã nhận: 304.561.000VND
Số tiền cần
259.833.000VND
Lượt đóng góp
30
Ngày còn lại
613930157

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 16 (GT16)

Hoàn Thành

- 20170827
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613930065

LỄ VU LAN VÀ TRAO QUÀ TỪ THIỆN TẠI HÀ TĨNH (C114)

Hoàn Thành

- 20170825
Đã nhận: 202.411.620VND
Số tiền cần
200.580.000VND
Lượt đóng góp
46
Ngày còn lại
613930006

cúng dường trường hạ C108-2 và C108-3 Đắc Lắc – Tp.HCM – Hà Tĩnh – Quảng Ngãi

Hoàn Thành

- 20170823
Đã nhận: 1.211.840.942VND
Số tiền cần
1.212.416.688VND
Lượt đóng góp
392
Ngày còn lại
613929945

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 26 (KT26)

Hoàn Thành

- 20170820
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613929853

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA MINH ĐẠO (C112)

Hoàn Thành

- 20170815
Đã nhận:
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613929700

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG SÁCH “NHỮNG LỜI PHẬT DẠY” (C115)

Hoàn Thành

- 20170815
Đã nhận: 170.000.000VND
Số tiền cần
170.000.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
613929700