Hoạt Động Đã Qua – Trang 10 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG SÁCH “NHỮNG LỜI PHẬT DẠY” (C115)

Hoàn Thành

15 - 08
2017
Đã nhận: 170.000.000VND
Số tiền cần
170.000.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

KHÓA TU THIỀN KỲ 7 – TT07

Hoàn Thành

13 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 12- 8/2017 (HM12)

Hoàn Thành

12 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 25 (KT25)

Hoàn Thành

06 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần thứ 15 – GT15

Hoàn Thành

30 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày An Lạc Kỳ 24 – KT24

Hoàn Thành

23 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HỘI THẢO QUỐC TẾ SSEASR “VÙNG ASEAN VÀ NAM Á” LẦN THỨ 7 – C110

Hoàn Thành

12 - 07
2017
Đã nhận: 289.735.000VND
Số tiền cần
535.134.131VND
Lượt đóng góp
10
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” ĐỢT 3_TẠI TÂY NINH (C111)

Hoàn Thành

19 - 07
2017
Đã nhận: 250.844.785VND
Số tiền cần
252.600.000VND
Lượt đóng góp
80
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TẠI CHÙA ẤN QUANG ĐỒNG NAI VÀ VŨNG TÀU – C108-1

Hoàn Thành

18 - 07
2017
Đã nhận: 889.808.942VND
Số tiền cần
519.775.000VND
Lượt đóng góp
648
Ngày còn lại
0