Hoạt Động Đã Qua – Trang 12 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

TỔNG KẾT LỄ TỐT NGHIỆP TẠI HVPGVN CS LÊ MINH XUÂN VÀ LỄ HÚY KỴ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (C123)

Hoàn Thành

- 20170917
Đã nhận: 746.532.000VND
Số tiền cần
879.602.584VND
Lượt đóng góp
75
Ngày còn lại
613932723

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 28 (KT28)

Hoàn Thành

- 20170917
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613932723

LỄ TỐT NGHIỆP TẠI HVPGVN CS LÊ MINH XUÂN VÀ LỄ HÚY KỴ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (C123)

Hoàn Thành

- 20170917
Đã nhận: 746.532.000VND
Số tiền cần
879.602.584VND
Lượt đóng góp
75
Ngày còn lại
613932723

ẤN TỐNG ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN VÀ ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT (C122)

Hoàn Thành

16 - 09
2017
Đã nhận: 75.938.500VND
Số tiền cần
75.938.500VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

KHÓA TU THIỀN KỲ 8 – TT08

Hoàn Thành

- 20170910
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613932511

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 27 (KT27)

Hoàn Thành

- 20170903
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613932296

“Trao Tặng Yêu Thương” cho hộ nghèo Quận 10 (C120)

Hoàn Thành

02 - 09
2017
Đã nhận: 65.921.800VND
Số tiền cần
59.421.800VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ VÀ TRAO HỌC BỔNG “KẾT NỐI YÊU THƯƠNG” TẠI QUẢNG NAM (C118)

Hoàn Thành

01 - 09
2017
Đã nhận: 176.955.500VND
Số tiền cần
161.372.000VND
Lượt đóng góp
55
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO 500 NGƯỜI KHIẾM THỊ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (C119)

Hoàn Thành

30 - 08
2017
Đã nhận: 304.561.000VND
Số tiền cần
259.833.000VND
Lượt đóng góp
30
Ngày còn lại
0