Hoạt Động Đã Qua – Trang 12 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 11- GT11

Hoàn Thành

09 - 04
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 10 (HM10)

Hoàn Thành

08 - 04
2017
Đã nhận: 15.200.000VND
Số tiền cần
4.560.000VND
Lượt đóng góp
304
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 16- KT16

Hoàn Thành

02 - 04
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

DỰ ÁN MÁY NGHE PHẬT PHÁP – C73

Hoàn Thành

01 - 04
2017
Đã nhận: 806.805.760VND
Số tiền cần
799.970.200VND
Lượt đóng góp
417
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ (C104)

Hoàn Thành

01 - 04
2017
Đã nhận: 103.823.000VND
Số tiền cần
103.823.000VND
Lượt đóng góp
11
Ngày còn lại
0

Khóa tu Thiền kỳ 2- TT02

Hoàn Thành

26 - 03
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 15- KT15

Hoàn Thành

19 - 03
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG QUÀ VÀ HỌC BỔNG TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG C101

Hoàn Thành

16 - 03
2017
Đã nhận: 390.092.462VND
Số tiền cần
439.491.650VND
Lượt đóng góp
90
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 10- GT10

Hoàn Thành

12 - 03
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0