Hoạt Động Đã Qua – Trang 28 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO BỆNH NHÂN TÂN THẦN TẠI VŨNG TÀU – C06

Hoàn Thành

08 - 10
2013
Đã nhận: 48.847.000VND
Số tiền cần
48.847.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG’ TẠI BẾN TRE – C05

Hoàn Thành

02 - 10
2013
Đã nhận: 160.672.000VND
Số tiền cần
166.280.000VND
Lượt đóng góp
62
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI VIỆT TẠI CAM-PU-CHIA – C04

Hoàn Thành

26 - 08
2013
Đã nhận: 556.125.000VND
Số tiền cần
466.040.000VND
Lượt đóng góp
92
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI MÙ TẠI SÓC TRĂNG – C03

Hoàn Thành

03 - 08
2013
Đã nhận: 200.000.000VND
Số tiền cần
200.000.000VND
Lượt đóng góp
45
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI TTBTXH TÂN HIỆP – BÌNH PHƯỚC – C02

Hoàn Thành

01 - 06
2013
Đã nhận: 105.000.000VND
Số tiền cần
105.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0