Hoạt Động Đã Qua – Trang 28 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

ẤN TỐNG KINH SÁCH PHỤC VỤ ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2014 – C21

Hoàn Thành

01 - 05
2014
Đã nhận: 1.814.818.200VND
Số tiền cần
2.031.125.000VND
Lượt đóng góp
320
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG CHO NGƯỜI NGHÈO NƠI ĐẤT PHẬT– C20

Hoàn Thành

25 - 03
2014
Đã nhận: 190.600.000VND
Số tiền cần
190.600.000VND
Lượt đóng góp
61
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI NHA TRANG – C19

Hoàn Thành

19 - 02
2014
Đã nhận: 94.398.000VND
Số tiền cần
94.398.000VND
Lượt đóng góp
95
Ngày còn lại
0

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” CHO HỘ NGHÈO TẠI PHÚ NHUẬN, TP.HCM – C18

Hoàn Thành

30 - 01
2014
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
25.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” ĐỢT 3 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ – C17

Hoàn Thành

25 - 01
2014
Đã nhận: 94.398.000VND
Số tiền cần
94.398.000VND
Lượt đóng góp
29
Ngày còn lại
0

“QÙA TẾT YÊU THƯƠNG” ĐỢT 2 TẠI THANH HÓA – C16

Hoàn Thành

14 - 01
2014
Đã nhận: 231.250.000VND
Số tiền cần
326.280.000VND
Lượt đóng góp
20
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG SÁCH “ĐỨNG DẬY VÀ BƯỚC ĐI” – 1/2014 (C34A)

Hoàn Thành

01 - 11
2014
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
79.210.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI QUẢNG NGÃI & BÌNH ĐỊNH – C15

Hoàn Thành

09 - 01
2014
Đã nhận: 330.980.000VND
Số tiền cần
330.980.000VND
Lượt đóng góp
37
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG 5000 QUYỂN “KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU” – C11

Hoàn Thành

05 - 12
2013
Đã nhận: 26.000.000VND
Số tiền cần
26.000.000VND
Lượt đóng góp
24
Ngày còn lại
0