Hoạt Động Đã Qua – Trang 28 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC TĂNG NI NĂM 2014 – C32

Hoàn Thành

- 20140929
Đã nhận: 508.320.000VND
Số tiền cần
508.320.000VND
Lượt đóng góp
118
Ngày còn lại
613020065

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO HỌC SINH NGHÈO TẠI KON TUM – C31

Hoàn Thành

- 20140926
Đã nhận: 178.115.000VND
Số tiền cần
178.115.000VND
Lượt đóng góp
38
Ngày còn lại
613019973

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI MÙ, NGƯỜI TÀN TẬT TẠI SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU – C30

Hoàn Thành

- 20141009
Đã nhận: 256.156.000VND
Số tiền cần
256.156.000VND
Lượt đóng góp
98
Ngày còn lại
613022499

VUI TRUNG THU CÙNG HS NGHÈO NGHỆ AN – C29

Hoàn Thành

- 20140906
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
75.400.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613019365

TỪ THIỆN “6 TRONG 1” TẠI ĐỒNG THÁP – C26

Hoàn Thành

- 20140817
Đã nhận: 409.688.000VND
Số tiền cần
407.595.000VND
Lượt đóng góp
176
Ngày còn lại
613016655

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ CÁC TỈNH MIỀN TÂY – C24

Hoàn Thành

- 20140630
Đã nhận: 146.950.000VND
Số tiền cần
146.448.500VND
Lượt đóng góp
88
Ngày còn lại
613010964

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG & TẶNG QUÀ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHÈO TẠI AN GIANG – C23

Hoàn Thành

- 20140531
Đã nhận: 199.413.000VND
Số tiền cần
201.600.000VND
Lượt đóng góp
82
Ngày còn lại
613007950

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NHỮNG NGƯỜI MÙ TẠI TP. HCM – C22

Hoàn Thành

- 20140523
Đã nhận: 33.400.000VND
Số tiền cần
33.400.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
613007708

ẤN TỐNG KINH SÁCH PHỤC VỤ ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2014 – C21

Hoàn Thành

- 20140501
Đã nhận: 1.814.818.200VND
Số tiền cần
2.031.125.000VND
Lượt đóng góp
320
Ngày còn lại
613007038