Hoạt Động Đã Qua – Trang 28 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

KHÁNH THÀNH “NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG 4” VÀ TRAO QUÀ TỪ THIỆN TẠI BẾN TRE- C52

Hoàn Thành

- 20150816
Đã nhận: 373.679.000VND
Số tiền cần
367.576.000VND
Lượt đóng góp
173
Ngày còn lại
613320911

CHƯƠNG TRÌNH: HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 2 – 7/2015 (HM2)

Hoàn Thành

- 20150719
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613317958

PHÁI ĐOÀN PHẬT GIÁO TP.HCM VÀ QUỸ ĐPNN CỨU TRỢ ĐỘNG ĐẤT TẠI NEPAL – C51

Hoàn Thành

- 20150621
Đã nhận: 1.828.455.772VND
Số tiền cần
6.061.778.000VND
Lượt đóng góp
289
Ngày còn lại
613314975

ẤN TỐNG SÁCH “CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH” NĂM 2015 (C46)

Hoàn Thành

- 20150602
Đã nhận: 50.000.000VND
Số tiền cần
48.688.000VND
Lượt đóng góp
66
Ngày còn lại
613314398

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ, BỆNH NHÂN UNG BƯỚU VÀ TRẺ EM CƠ NHỠ – C50

Hoàn Thành

24 - 05
2015
Đã nhận: 165.707.000VND
Số tiền cần
57.823.000VND
Lượt đóng góp
85
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO NGHÈO TẠI BIÊN GIỚI VIỆT-LÀO – C49

Hoàn Thành

19 - 05
2015
Đã nhận: 39.070.000VND
Số tiền cần
174.490.000VND
Lượt đóng góp
31
Ngày còn lại
0

LỄ CẦU NGUYỆN VÀ TƯ VẤN MÙA THI – C48

Hoàn Thành

- 20170517
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613920548

KHÁNH THÀNH CẦU VÀ TRAO TẶNG QUÀ TẠI AN GIANG- C47

Hoàn Thành

- 20150517
Đã nhận: 431.324.000VND
Số tiền cần
263.951.000VND
Lượt đóng góp
181
Ngày còn lại
613311811

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI CAMPUCHIA THÁNG – C45

Hoàn Thành

10 - 04
2015
Đã nhận: 453.592.400VND
Số tiền cần
457.396.000VND
Lượt đóng góp
84
Ngày còn lại
0