Hoạt Động Đã Qua – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

HỌC BỔNG TIẾN SĨ CHO TĂNG NI SINH – KỲ 2 (HBTS_2)

Hoàn Thành

- 20180317
Đã nhận: 1.458.240.213VND
Số tiền cần
570.000.000VND
Lượt đóng góp
194
Ngày còn lại
614218914

TIẾP NỐI THÔNG ĐIỆP “ĐỨNG DẬY VÀ BƯỚC ĐI” CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN HƯỚNG DƯƠNG (C141)

Hoàn Thành

- 20180613
Đã nhận: 434.672.266VND
Số tiền cần
425.404.000VND
Lượt đóng góp
445
Ngày còn lại
614227922

“QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI” KỲ 4 (C106-4)

Hoàn Thành

- 20180328
Đã nhận: 696.393.533VND
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
284
Ngày còn lại
614219248

Di Lặc Du Xuân 2018 – C138

Hoàn Thành

- 20180215
Đã nhận: 315.849.086VND
Số tiền cần
275.120.000VND
Lượt đóng góp
219
Ngày còn lại
614215808

“Quà Tết Yêu Thương” cho Trẻ em tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu Niên TP.HCM (C149)

Hoàn Thành

- 20180212
Đã nhận: 39.988.736VND
Số tiền cần
34.593.000VND
Lượt đóng góp
10
Ngày còn lại
614215717

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” CHO HỘ NGHÈO PHƯỜNG 3, QUẬN 10 (C148)

Hoàn Thành

- 20180210
Đã nhận: 326.305.736VND
Số tiền cần
326.017.000VND
Lượt đóng góp
37
Ngày còn lại
614215657

QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG TẠI ĐỒNG THÁP (C136)

Hoàn Thành

- 20180209
Đã nhận: 461.128.520VND
Số tiền cần
356.667.500VND
Lượt đóng góp
210
Ngày còn lại
614215626

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 15

Hoàn Thành

- 20180203
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
493
Ngày còn lại
614215442

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG 2018” TẠI TÂY NINH – C144

Hoàn Thành

- 20180203
Đã nhận: 143.710.000VND
Số tiền cần
138.712.000VND
Lượt đóng góp
85
Ngày còn lại
614215442