Hoạt Động Đã Qua – Trang 5 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

KHÓA TU THIỀN KỲ 12 -TT12

Hoàn Thành

- 20171231
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613942363

“TỔ ẤM TỪ BI” GIAI ĐOẠN 1 (C99-1)

Hoàn Thành

- 20180423
Đã nhận: 11.000.500.000VND
Số tiền cần
11.000.500.000VND
Lượt đóng góp
1324
Ngày còn lại
614222139

ẤN TỐNG 15.000 QUYỂN KINH SÁCH CỦA HÒA THƯỢNG TỪ THÔNG (C116)

Hoàn Thành

- 20170825
Đã nhận: 233.900.000VND
Số tiền cần
127.200.000VND
Lượt đóng góp
3
Ngày còn lại
613930006

Tổng kết giai đoạn 2 – In ấn sách giáo khoa cho 33 trường trung cấp phật học (C84 -2)

Hoàn Thành

- 20171226
Đã nhận: 887.998.156VND
Số tiền cần
367.731.000VND
Lượt đóng góp
316
Ngày còn lại
613942210

DỰ ÁN MÁY NGHE PHẬT PHÁP – ĐỢT 2 (C105)

Hoàn Thành

- 20171226
Đã nhận: 369.000.000VND
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
791
Ngày còn lại
613942210

ẤN TỐNG 40.000 QUYỂN KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA – GĐ2 (C75-2)

Hoàn Thành

- 20171225
Đã nhận: 972.907.284VND
Số tiền cần
975.000.000VND
Lượt đóng góp
503
Ngày còn lại
613942179

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 35 -KT35

Hoàn Thành

- 20171224
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613942149

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 20 (GT20)

Hoàn Thành

- 20171217
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613941937

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 14 (HM14)

Hoàn Thành

- 20171216
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
440
Ngày còn lại
613941906