Hoạt Động Đã Qua – Trang 8 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Đã Qua

ẤN TỐNG SGK CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC – C84

Hoàn Thành

31 - 08
2017
Đã nhận: 1.258.889.156VND
Số tiền cần
2.000.000.000VND
Lượt đóng góp
943
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG 20.000 QUYỂN NGHI THỨC TỤNG NIỆM (C109)

Hoàn Thành

25 - 09
2017
Đã nhận: 760.716.794VND
Số tiền cần
686.901.200VND
Lượt đóng góp
343
Ngày còn lại
0

Tổng kết chương trình cúng dường xây dựng chùa Việt Đài – Đài Loan (C124)

Hoàn Thành

25 - 09
2017
Đã nhận: 1.015.336.000VND
Số tiền cần
1.015.336.000VND
Lượt đóng góp
33
Ngày còn lại
0

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 17 (GT17)

Hoàn Thành

24 - 09
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT LỄ TỐT NGHIỆP TẠI HVPGVN CS LÊ MINH XUÂN VÀ LỄ HÚY KỴ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (C123)

Hoàn Thành

17 - 09
2017
Đã nhận: 746.532.000VND
Số tiền cần
879.602.584VND
Lượt đóng góp
75
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 28 (KT28)

Hoàn Thành

17 - 09
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

LỄ TỐT NGHIỆP TẠI HVPGVN CS LÊ MINH XUÂN VÀ LỄ HÚY KỴ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (C123)

Hoàn Thành

17 - 09
2017
Đã nhận: 746.532.000VND
Số tiền cần
879.602.584VND
Lượt đóng góp
75
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN VÀ ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT (C122)

Hoàn Thành

16 - 09
2017
Đã nhận: 75.938.500VND
Số tiền cần
75.938.500VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

KHÓA TU THIỀN KỲ 8 – TT08

Hoàn Thành

10 - 09
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0