Hoạt Động Sắp Tới – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Sắp Tới

THƯ VẬN ĐỘNG CÚNG DƯỜNG HỌC BỔNG TIẾN SĨ KÌ 5 (HBTS-5)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG ẤN TỐNG 20.000 QUYỂN KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA (C203)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG ẤN TỐNG KINH SÁCH CHO ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2019 (C190)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG XÂY CẦU TẠI TIỀN GIANG “NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG SỐ 25” (C202)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH LAN TỎA CHÁNH PHÁP (CP2)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA GIÁC NGỘ VŨNG TÀU (GNVT)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
250.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG ẤN TỐNG SÁCH GIÁO KHOA CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC – GĐ4 (C84-4)

Tiếp Nhận Đóng Góp

31 - 08
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
127

THƯ VẬN ĐỘNG CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN VÀ HỘ TRÌ CHO KHÓA TU (GN3)

Tiếp Nhận Đóng Góp

- 20190831
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614538712