Hoạt Động Sắp Tới – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Sắp Tới

HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI CHO Y HỌC LẦN 2 NĂM 2018 (HX2018_2)

Lên Kế Hoạch

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Học bổng Tiến sĩ kỳ 4 (HBTS_4)

Tiếp Nhận Đóng Góp

31 - 03
2019
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
570.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
104

Cúng dường Học bổng Tăng Ni sinh 2018 (C186)

Tiếp Nhận Đóng Góp

29 - 12
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
600.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
12

Cúng dường “Quỹ đời sống Tăng Ni” kỳ 7 (C106-7)

Tiếp Nhận Đóng Góp

30 - 03
2019
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
103

Ấn tống sách theo dấu chân Phật tại Ấn Độ và Nepal (C182)

Tiếp Nhận Đóng Góp

30 - 11
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
220.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0

Máy nghe pháp thoại (Đợt 4) (C183)

Tiếp Nhận Đóng Góp

30 - 06
2019
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
195

HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY LẦN 5 NĂM 2018 (C179)

Tiếp Nhận Đóng Góp

06 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
20

HỖ TRỢ XÂY DỰNG CẦU NÔNG THÔN TẠI TỈNH AN GIANG (C178)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HÙN PHƯỚC GÂY QUỸ XÂY CHÙA – XÂY DỰNG CHI NHÁNH CHÙA GIÁC NGỘ Ở CỦ CHI (C130)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0