Hoạt Động Sắp Tới – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Sắp Tới

QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (C196)

Tiếp Nhận Đóng Góp

25 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
60.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Di Lặc Du Xuân 2019 (C195)

Tiếp Nhận Đóng Góp

04 - 02
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ MỜI THAM DỰ TRAO TẶNG “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI HÀ TĨNH (C194)

Tiếp Nhận Đóng Góp

20 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
240.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

 THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI BẾN TRE (C193)

Tiếp Nhận Đóng Góp

17 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
90.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ MỜI THAM DỰ TRAO TẶNG “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI AN GIANG (C192)

Đang Thực Hiện

11 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
150.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

 THƯ VẬN ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG 2019

Tiếp Nhận Đóng Góp

22 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
870.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Học bổng Tiến sĩ kỳ 4 (HBTS_4)

Tiếp Nhận Đóng Góp

31 - 03
2019
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
570.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
40

Cúng dường “Quỹ đời sống Tăng Ni” kỳ 7 (C106-7)

Tiếp Nhận Đóng Góp

30 - 03
2019
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
39

Ấn tống sách theo dấu chân Phật tại Ấn Độ và Nepal (C182)

Tiếp Nhận Đóng Góp

30 - 11
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
220.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0