Hoạt Động Sắp Tới – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Sắp Tới

CÚNG DƯỜNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO QUÝ TĂNG NI SINH (C145)

Tiếp Nhận Đóng Góp

25 - 02
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
1.755.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
33

THƯ VẬN ĐỘNG ẤN TỐNG 50.000 QUYỂN “KINH PHẬT VỀ THIỀN VÀ CHUYỂN HÓA” & “CẨM NANG TU HỌC ĐẠO PHẬT NGÀY NAY” (C141)

Tiếp Nhận Đóng Góp

01 - 07
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
159

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 15

Tiếp Nhận Đóng Góp

03 - 02
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
11

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG 2018” TẠI TÂY NINH – C144

Tiếp Nhận Đóng Góp

03 - 02
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
150.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
11

THƯ VẬN ĐỘNG DỰ ÁN“TỔ ẤM TỪ BI” – GIAI ĐOẠN 2 (C99-2)

Tiếp Nhận Đóng Góp

18 - 05
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
4.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
115

“QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI” KỲ 4 (C106-4)

Tiếp Nhận Đóng Góp

01 - 04
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
68

DỰ ÁN MÁY NGHE PHẬT PHÁP – GIAI ĐOẠN 3 (C140)

Tiếp Nhận Đóng Góp

15 - 08
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
204

ẤN TỐNG GIÁO TRÌNH CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC – GĐ3 (C84-3)

Tiếp Nhận Đóng Góp

21 - 09
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
241

TRAO TẶNG “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI HÀ TĨNH (C137)

Tiếp Nhận Đóng Góp

24 - 01
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
210.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
1
12