Hoạt Động Sắp Tới – Trang 2 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hoạt Động Sắp Tới

THƯ VẬN ĐỘNG DỰ ÁN“TỔ ẤM TỪ BI” – GIAI ĐOẠN 2 (C99-2)

Tiếp Nhận Đóng Góp

18 - 05
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
4.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
58

XÂY DỰNG NHÀ THỜ NGÀI BỒ TÁT ĐỊA TẠNG (C121)

Đang Thực Hiện

01 - 03
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
1.500.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

PHÒNG TRANH QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY

Lên Kế Hoạch

29 - 09
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0
12