Hoạt Động – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

Hiến Máu Nhân Đạo Lần Thứ 17 – Ngày 02 tháng 6 năm 2018

Đang Thực Hiện

02 - 06
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
9

ẤN TỐNG 4 QUYỂN SÁCH THIỀN (C152)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Trao Tặng Yêu Thương cho Người Khiếm Thị ở Sóc Trăng (C162)

Tiếp Nhận Đóng Góp

20 - 05
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN VÀ HỘ TRÌ CHO KHÓA TU (GN1)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG GIẢNG ĐƯỜNG CHÙA QUAN ÂM – ĐỒNG THÁP (C158)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TP.HCM (C156)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

LỄ KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO 183 CĂN NHÀ “TỔ ẤM TỪ BI” (C99)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

LỄ KHÁNH THÀNH GIẢNG ĐƯỜNG CHÙA QUAN ÂM – ĐỒNG THÁP (GIAI ĐOẠN 1) (C158)

Hoàn Thành

25 - 04
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ KHÁNH THÀNH “TỔ ẤM TỪ BI” (C99)

Hoàn Thành

23 - 04
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Cúng dường xây dựng giảng đường chùa Hạnh Lâm – Tây Ninh (C157)

Hoàn Thành

03 - 04
2018
Đã nhận: 406.690.000VND
Số tiền cần
406.690.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN THỨ 16 (HM16)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO QUÝ TĂNG NI SINH (C145)

Tiếp Nhận Đóng Góp

25 - 02
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
1.755.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0