Hoạt Động – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

ĐẠI LỄ VU-LAN BÁO HIẾU TẠI TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP VÀ TIẾP KIẾN THIỀN SƯ THÍCH THANH TỪ (C170)

Chưa Chọn Tiến Độ

-
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

LỄ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI & HIẾN XÁC CHO KHOA HỌC NĂM 2018

Đang Thực Hiện

- 20180929
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614237540

HÙN PHƯỚC GÂY QUỸ XÂY CHÙA – XÂY DỰNG CHI NHÁNH CHÙA GIÁC NGỘ Ở CỦ CHI (C130)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC HỘ KHÓ KHĂN TẠI CHÙA TƯỢNG SƠN (HÀ TĨNH) (C168)

Tiếp Nhận Đóng Góp

- 20180818
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614234161

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN VÀ CÚNG DƯỜNG PHÁP Y CHÙA GIÁC NGỘ (C167)

Tiếp Nhận Đóng Góp

- 20180824
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614234343

CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI: Tổng kết Quý 2/2018 (C106-5)

Hoàn Thành

- 20180731
Đã nhận: 690.014.833VND
Số tiền cần
600.000.000VND
Lượt đóng góp
240
Ngày còn lại
614231512

HỌC BỔNG TIẾN SĨ (HBTS_3)

Tiếp Nhận Đóng Góp

- 20181110
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614243050

CHUNG TAY KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT TẠI TỈNH YÊN BÁI (C166)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Ấn Tống Sách “Bước Đầu Học Phật” (C159)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 116.750.000VND
Số tiền cần
116.750.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 18 (HM18)

Hoàn Thành

- 20180804
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614233735

CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN VÀ HỘ TRÌ CHO KHÓA TU (GN2)

Tiếp Nhận Đóng Góp

- 20180930
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614237571

CÚNG DƯỜNG GHẾ CHO CHÙA CẢNH LINH VÀ CHÙA BÌNH LÂU (C165)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 131.300.000VND
Số tiền cần
131.300.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0