Hoạt Động – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG”, TRAO TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ (C197)

Hoàn Thành

14 - 01
2019
Đã nhận: 54.300.000VND
Số tiền cần
54.300.000VND
Lượt đóng góp
7
Ngày còn lại
0

Gần 850 người tham gia đăng ký Hiến máu nhân đạo (HM23)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG ẤN TỐNG 20.000 QUYỂN KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA (C203)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG ẤN TỐNG KINH SÁCH CHO ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2019 (C190)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG XÂY CẦU TẠI TIỀN GIANG “NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG SỐ 25” (C202)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH LAN TỎA CHÁNH PHÁP (CP2)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA GIÁC NGỘ VŨNG TÀU (GNVT)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
250.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG ẤN TỐNG SÁCH GIÁO KHOA CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC – GĐ4 (C84-4)

Tiếp Nhận Đóng Góp

31 - 08
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
160

THƯ VẬN ĐỘNG CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN VÀ HỘ TRÌ CHO KHÓA TU (GN3)

Tiếp Nhận Đóng Góp

- 20190831
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614538745

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG DÀNH CHO HỘ KHÓ KHĂN TẠI PHƯỜNG 3, QUẬN 10, TP.HCM (C196)

Hoàn Thành

28 - 02
2019
Đã nhận: 74.471.200VND
Số tiền cần
87.640.000VND
Lượt đóng góp
119
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HÙN PHƯỚC XÂY CHÙA – XÂY DỰNG CHI NHÁNH CHÙA GIÁC NGỘ – CỦ CHI (C130-1)

Hoàn Thành

- 20181231
Đã nhận:
Số tiền cần
5.151.691.600VND
Lượt đóng góp
1729
Ngày còn lại
614246551