Hoạt Động – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 18 (HM18)

Đang Thực Hiện

04 - 08
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
15

CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN VÀ HỘ TRÌ CHO KHÓA TU (GN2)

Tiếp Nhận Đóng Góp

30 - 09
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
72

CÚNG DƯỜNG GHẾ CHO ĐẠO TRÀNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY TỈNH HẢI DƯƠNG (C165)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 131.300.000VND
Số tiền cần
131.300.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG CÚNG DƯỜNG “QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI” – KỲ 6 (C106-6)

Tiếp Nhận Đóng Góp

30 - 09
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
72

Thư Vận Động Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây (C160)

Tiếp Nhận Đóng Góp

18 - 07
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG VÀ MỜI THAM GIA CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM (C161)

Tiếp Nhận Đóng Góp

29 - 07
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
9

THƯ VẬN ĐỘNG VÀ MỜI THAM GIA CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC BÌNH ĐỊNH (C164)

Tiếp Nhận Đóng Góp

14 - 07
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG NÓN BẢO HIỂM “BÚP SEN TỪ BI” (C163-2)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Trao tặng nón bảo hiểm “Búp sen từ bi” (C163)

Hoàn Thành

09 - 06
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ MỜI ĐĂNG KÝ NHẬN CÚNG DƯỜNG MÁY CẮT LÁT CỦ QUẢ, MÁY BẰM SẢ (C146)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Cúng Dường Chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long (C155)

Hoàn Thành

05 - 05
2018
Đã nhận: 701.729.300VND
Số tiền cần
1.000.330.000VND
Lượt đóng góp
314
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA QUAN ÂM ĐÔNG HẢI – SÓC TRĂNG (QAĐH)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0