Hoạt Động – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HÙN PHƯỚC XÂY CHÙA – XÂY DỰNG CHI NHÁNH CHÙA GIÁC NGỘ – CỦ CHI (C130-1)

Hoàn Thành

31 - 12
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
5.151.691.600VND
Lượt đóng góp
1729
Ngày còn lại
0

Di Lặc Du Xuân 2019 (C195)

Tiếp Nhận Đóng Góp

04 - 02
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
13

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE QUÝ TĂNG NI NĂM 2018 (CSYT2018)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TRƯỜNG TCPH ĐỒNG NAI (C189)

Hoàn Thành

23 - 11
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

THƯ MỜI THAM DỰ TRAO TẶNG “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI HÀ TĨNH (C194)

Tiếp Nhận Đóng Góp

20 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
240.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

 THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI BẾN TRE (C193)

Tiếp Nhận Đóng Góp

17 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
90.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG SÁCH GIÁO KHOA CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC – GĐ3 (C84-3)

Hoàn Thành

31 - 12
2018
Đã nhận: 1.702.933.856VND
Số tiền cần
635.309.200VND
Lượt đóng góp
802
Ngày còn lại
0

Hiến máu nhân đạo lần thứ 22: Hơn 400 lượt hiến máu thành công

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ MỜI THAM DỰ TRAO TẶNG “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI AN GIANG (C192)

Đang Thực Hiện

11 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
150.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

 THƯ VẬN ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG 2019

Tiếp Nhận Đóng Góp

22 - 01
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
870.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG THUẬN TẬP THỂ (HT1)

Hoàn Thành

21 - 12
2018
Đã nhận: 866.110.200VND
Số tiền cần
881.850.000VND
Lượt đóng góp
84
Ngày còn lại
0