Hoạt Động – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN THỨ 24: Gần 500 người đăng ký hiến máu

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG CÚNG DƯỜNG HỌC BỔNG TIẾN SĨ KÌ 5 (HBTS-5)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “CÚNG DƯỜNG VÀ TỪ THIỆN Ở BÀ RỊA VŨNG TÀU” (C207)

Hoàn Thành

16 - 02
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
706
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG KỶ YẾU HÒA THƯỢNG THÍCH HIỂN PHÁP (C205)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 169.000.000VND
Số tiền cần
169.000.000VND
Lượt đóng góp
01
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG TẠI TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP (BÀ RỊA – VŨNG TÀU) (C209)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 305.415.000VND
Số tiền cần
Lượt đóng góp
140
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TĂNG NI DU HỌC VÀ TỪ THIỆN ẤN ĐỘ (C206)

Hoàn Thành

06 - 03
2019
Đã nhận: 623.853.600VND
Số tiền cần
623.853.600VND
Lượt đóng góp
8
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA THIÊN CHÁNH” (C208)

Hoàn Thành

21 - 03
2019
Đã nhận: 500.000.000VND
Số tiền cần
500.000.000VND
Lượt đóng góp
7
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG”, TRAO TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ (C197)

Hoàn Thành

14 - 01
2019
Đã nhận: 54.300.000VND
Số tiền cần
54.300.000VND
Lượt đóng góp
7
Ngày còn lại
0

Gần 850 người tham gia đăng ký Hiến máu nhân đạo (HM23)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG ẤN TỐNG 20.000 QUYỂN KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA (C203)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0