Ấn Tống Kinh Sách – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Ấn Tống Kinh Sách

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG KỶ YẾU HÒA THƯỢNG THÍCH HIỂN PHÁP (C205)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 169.000.000VND
Số tiền cần
169.000.000VND
Lượt đóng góp
01
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG ẤN TỐNG 20.000 QUYỂN KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA (C203)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG ẤN TỐNG KINH SÁCH CHO ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2019 (C190)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG ẤN TỐNG SÁCH GIÁO KHOA CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC – GĐ4 (C84-4)

Tiếp Nhận Đóng Góp

31 - 08
2019
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
101

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG SÁCH GIÁO KHOA CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC – GĐ3 (C84-3)

Hoàn Thành

- 20181231
Đã nhận: 1.702.933.856VND
Số tiền cần
635.309.200VND
Lượt đóng góp
802
Ngày còn lại
614246492

Ấn tống sách Phật giáo yếu lược (C176)

Hoàn Thành

- 20181130
Đã nhận: 63.043.200VND
Số tiền cần
63.043.200VND
Lượt đóng góp
02
Ngày còn lại
614243419

Ấn tống sách theo dấu chân Phật tại Ấn Độ và Nepal (C182)

Tiếp Nhận Đóng Góp

- 20181130
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
220.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
614243419

ẤN TỐNG THANH TỊNH ĐẠO LUẬN TOẢN YẾU (C181)

Hoàn Thành

- 20181031
Đã nhận: 92.782.799VND
Số tiền cần
90.460.000VND
Lượt đóng góp
01
Ngày còn lại
614240405