Ấn Tống Kinh Sách – Trang 2 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Ấn Tống Kinh Sách

Ấn Tống Sách “Bước Đầu Học Phật” (C159)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 116.750.000VND
Số tiền cần
116.750.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG 3 QUYỂN SÁCH THIỀN CỦA TT. THÍCH NHẬT TỪ (C152)

Hoàn Thành

- 20181231
Đã nhận: 366.297.300VND
Số tiền cần
291.818.560VND
Lượt đóng góp
393
Ngày còn lại
614246551

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG “KINH TỤNG CĂN BẢN” (C151)

Hoàn Thành

- 20181231
Đã nhận: 1.521.904.040VND
Số tiền cần
1.501.092.000VND
Lượt đóng góp
1288
Ngày còn lại
614246551

TIẾP NỐI THÔNG ĐIỆP “ĐỨNG DẬY VÀ BƯỚC ĐI” CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN HƯỚNG DƯƠNG (C141)

Hoàn Thành

- 20180613
Đã nhận: 434.672.266VND
Số tiền cần
425.404.000VND
Lượt đóng góp
445
Ngày còn lại
614227742

DỰ ÁN MÁY NGHE PHẬT PHÁP – GIAI ĐOẠN 3 (C140)

Hoàn Thành

- 20181028
Đã nhận: 1.019.351.841VND
Số tiền cần
901.336.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614240373

ẤN TỐNG GIÁO TRÌNH CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC – GĐ3 (C84-3)

Tiếp Nhận Đóng Góp

- 20180921
Đã nhận:
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614237115

ẤN TỐNG 15.000 QUYỂN KINH SÁCH CỦA HÒA THƯỢNG TỪ THÔNG (C116)

Hoàn Thành

- 20170825
Đã nhận: 233.900.000VND
Số tiền cần
127.200.000VND
Lượt đóng góp
3
Ngày còn lại
613929826

Tổng kết giai đoạn 2 – In ấn sách giáo khoa cho 33 trường trung cấp phật học (C84 -2)

Hoàn Thành

- 20171226
Đã nhận: 887.998.156VND
Số tiền cần
367.731.000VND
Lượt đóng góp
316
Ngày còn lại
613942030

DỰ ÁN MÁY NGHE PHẬT PHÁP – ĐỢT 2 (C105)

Hoàn Thành

- 20171226
Đã nhận: 369.000.000VND
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
791
Ngày còn lại
613942030