Ấn Tống Kinh Sách – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Ấn Tống Kinh Sách

ẤN TỐNG 40.000 QUYỂN KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA – C75-1

Hoàn Thành

- 20161230
Đã nhận: 822.230.200VND
Số tiền cần
2.000.000.000VND
Lượt đóng góp
363
Ngày còn lại
613637961

ẤN TỐNG KINH PHÁP CÚ 423 LỜI VÀNG CỦA ĐỨC PHẬT – C90

Hoàn Thành

- 20161117
Đã nhận: 96.000.000VND
Số tiền cần
95.380.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
613634524

ẤN TỐNG “KINH PHÁP CÚ – 423 LỜI VÀNG CỦA ĐỨC PHẬT” – C79

Hoàn Thành

- 20160613
Đã nhận: 44.772.000VND
Số tiền cần
57.000.000VND
Lượt đóng góp
69
Ngày còn lại
613619183

ẤN TỐNG KINH PHÁP CÚ – 423 LỜI VÀNG CỦA PHẬT – 2/2016 (C69)

Hoàn Thành

- 20160225
Đã nhận: 71.400.000VND
Số tiền cần
58.000.000VND
Lượt đóng góp
82
Ngày còn lại
613607373

ẤN TỐNG KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (C63)

Hoàn Thành

- 20160210
Đã nhận: 128.230.000VND
Số tiền cần
130.000.000VND
Lượt đóng góp
75
Ngày còn lại
613606916

ẤN TỐNG NGHI THỨC TỤNG NIỆM – C54

Hoàn Thành

- 20151010
Đã nhận: 369.867.000VND
Số tiền cần
320.100.000VND
Lượt đóng góp
185
Ngày còn lại
613326897

ẤN TỐNG SÁCH “CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH” NĂM 2015 (C46)

Hoàn Thành

- 20150602
Đã nhận: 50.000.000VND
Số tiền cần
48.688.000VND
Lượt đóng góp
66
Ngày còn lại
613314479

ẤN TỐNG KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA – C55

Hoàn Thành

- 20150410
Đã nhận: 835.127.965VND
Số tiền cần
682.000.000VND
Lượt đóng góp
447
Ngày còn lại
613308635

ẤN TỐNG 15.000 QUYỂN “KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA” – C34

Hoàn Thành

- 20141127
Đã nhận: 522.429.000VND
Số tiền cần
563.470.000VND
Lượt đóng góp
244
Ngày còn lại
613026088