Hỗ Trợ Y Tế – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Y Tế

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN THỨ 24: Gần 500 người đăng ký hiến máu

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Gần 850 người tham gia đăng ký Hiến máu nhân đạo (HM23)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE QUÝ TĂNG NI NĂM 2018 (CSYT2018)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Hiến máu nhân đạo lần thứ 22: Hơn 400 lượt hiến máu thành công

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI CHO Y HỌC LẦN 2 NĂM 2018 (HX2018_2)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Hiến máu nhân đạo lần thứ 21 (HM21)

Hoàn Thành

- 20181201
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
614245580

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN THỨ 20 (HM20)

Hoàn Thành

- 20181103
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614242596

HỖ TRỢ KINH PHÍ MỔ TIM TRẺ EM (C174)

Hoàn Thành

- 20181030
Đã nhận: 467.596.700VND
Số tiền cần
479.380.000VND
Lượt đóng góp
228
Ngày còn lại
614240375

CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÔ, TẠNG CỨU NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC CHO Y HỌC 2018 (HX2018)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0