Hỗ Trợ Y Tế – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Y Tế

LỄ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI & HIẾN XÁC CHO KHOA HỌC NĂM 2018

Đang Thực Hiện

- 20180929
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614237540

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 18 (HM18)

Hoàn Thành

- 20180804
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614233735

Hiến Máu Nhân Đạo Lần Thứ 17 (HM17) – Ngày 02 tháng 6 năm 2018

Hoàn Thành

- 20180602
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614227587

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN THỨ 16 (HM16)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO QUÝ TĂNG NI (C145)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
1.755.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ KINH PHÍ MỔ TIM CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN” (C153)

Tiếp Nhận Đóng Góp

- 20180430
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614222351

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 15

Hoàn Thành

- 20180203
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
493
Ngày còn lại
614215442

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH QUÝ 4/2016 VÀ NĂM 2017 (PA5)

Hoàn Thành

- 20171231
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613942363

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 14 (HM14)

Hoàn Thành

- 20171216
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
440
Ngày còn lại
613941906
123