Hỗ Trợ Y Tế – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Y Tế

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE QUÝ TĂNG NI NĂM 2018 (CSYT2018)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Hiến máu nhân đạo lần thứ 22: Hơn 400 lượt hiến máu thành công

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI CHO Y HỌC LẦN 2 NĂM 2018 (HX2018_2)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Hiến máu nhân đạo lần thứ 21 (HM21)

Hoàn Thành

01 - 12
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN THỨ 20 (HM20)

Hoàn Thành

03 - 11
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HỖ TRỢ KINH PHÍ MỔ TIM TRẺ EM (C174)

Hoàn Thành

30 - 10
2018
Đã nhận: 467.596.700VND
Số tiền cần
479.380.000VND
Lượt đóng góp
228
Ngày còn lại
0

CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÔ, TẠNG CỨU NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC CHO Y HỌC 2018 (HX2018)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

LỄ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI & HIẾN XÁC CHO KHOA HỌC NĂM 2018

Hoàn Thành

29 - 09
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 18 (HM18)

Hoàn Thành

04 - 08
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0