Hỗ Trợ Y Tế – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Y Tế

“Hiến Máu Nhân Đạo” Lần 16 (HM16)

Tiếp Nhận Đóng Góp

07 - 04
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
17

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ CHO CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ KINH PHÍ MỔ TIM CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN” (C153)

Tiếp Nhận Đóng Góp

30 - 04
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
40

CÚNG DƯỜNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO QUÝ TĂNG NI SINH (C145)

Tiếp Nhận Đóng Góp

25 - 02
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
1.755.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 15

Hoàn Thành

03 - 02
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
493
Ngày còn lại
0

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH QUÝ 4/2016 VÀ NĂM 2017 (PA5)

Hoàn Thành

31 - 12
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 14 (HM14)

Hoàn Thành

16 - 12
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
440
Ngày còn lại
0

NGÀY HỘI ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI & HIẾN XÁC CHO KHOA HỌC 2017

Hoàn Thành

25 - 11
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 13 – HM13

Hoàn Thành

07 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
380
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 12- 8/2017 (HM12)

Hoàn Thành

12 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0
123