Hỗ Trợ Y Tế – Trang 4 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Hỗ Trợ Y Tế

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 3 – 11/2015 (HM3)

Hoàn Thành

- 20151115
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
176
Ngày còn lại
613330044

CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH “CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH”

Hoàn Thành

- 20150829
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613321340

CHƯƠNG TRÌNH: HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 2 – 7/2015 (HM2)

Hoàn Thành

- 20150719
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613317991

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 1 – 4/2015 (HM1)

Hoàn Thành

- 20150404
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
148
Ngày còn lại
613308404