Học Bổng – Trang 2 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Học Bổng

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC HỘ KHÓ KHĂN TẠI CHÙA TƯỢNG SƠN (HÀ TĨNH) (C168)

Hoàn Thành

- 20180820
Đã nhận: 236.974.980VND
Số tiền cần
222.100.540VND
Lượt đóng góp
97
Ngày còn lại
614234042

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN VÀ CÚNG DƯỜNG PHÁP Y CHÙA GIÁC NGỘ (C167)

Hoàn Thành

- 20180824
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
614234163

CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI: Tổng kết Quý 2/2018 (C106-5)

Hoàn Thành

- 20180731
Đã nhận: 690.014.833VND
Số tiền cần
600.000.000VND
Lượt đóng góp
240
Ngày còn lại
614231332

HỌC BỔNG TIẾN SĨ (HBTS_3)

Hoàn Thành

- 20181130
Đã nhận: 1.676.541.593VND
Số tiền cần
1.543.438.600VND
Lượt đóng góp
311
Ngày còn lại
614243478

THƯ VẬN ĐỘNG CÚNG DƯỜNG “QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI” – KỲ 6 (C106-6)

Hoàn Thành

- 20181030
Đã nhận: 522.132.233VND
Số tiền cần
400.000.000VND
Lượt đóng góp
204
Ngày còn lại
614240434

Cúng Dường Trường Hạ Miền Tây (C160)

Hoàn Thành

- 20180718
Đã nhận: 746.347.363VND
Số tiền cần
414.887.080VND
Lượt đóng góp
442
Ngày còn lại
614230937

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM (CƠ SỞ LÊ MINH XUÂN, BÌNH CHÁNH) (C161)

Hoàn Thành

- 20180729
Đã nhận: 940.426.009VND
Số tiền cần
763.676.800VND
Lượt đóng góp
328
Ngày còn lại
614231271

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC BÌNH ĐỊNH (C164)

Hoàn Thành

- 20180714
Đã nhận: 366.583.002VND
Số tiền cần
374.554.000VND
Lượt đóng góp
89
Ngày còn lại
614230817

HỌC BỔNG TIẾN SĨ CHO TĂNG NI SINH – KỲ 2 (HBTS_2)

Hoàn Thành

- 20180317
Đã nhận: 1.458.240.213VND
Số tiền cần
570.000.000VND
Lượt đóng góp
194
Ngày còn lại
614218734