Học Bổng – Trang 2 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Học Bổng

cúng dường trường hạ C108-2 và C108-3 Đắc Lắc – Tp.HCM – Hà Tĩnh – Quảng Ngãi

Hoàn Thành

23 - 08
2017
Đã nhận: 1.211.840.942VND
Số tiền cần
1.212.416.688VND
Lượt đóng góp
392
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TẠI CHÙA ẤN QUANG ĐỒNG NAI VÀ VŨNG TÀU – C108-1

Hoàn Thành

18 - 07
2017
Đã nhận: 889.808.942VND
Số tiền cần
519.775.000VND
Lượt đóng góp
648
Ngày còn lại
0

HỌC BỔNG TIẾN SĨ TẠI ẤN ĐỘ VÀ TÍCH LAN – C97-1

Hoàn Thành

24 - 02
2017
Đã nhận: 271.129.653VND
Số tiền cần
239.925.000VND
Lượt đóng góp
45
Ngày còn lại
0

HỌC BỔNG TIẾN SĨ TẠI ẤN ĐỘ VÀ TÍCH LAN – C87-2

Hoàn Thành

24 - 02
2017
Đã nhận: 358.289.400VND
Số tiền cần
274.200.000VND
Lượt đóng góp
147
Ngày còn lại
0

TRAO QUÀ TỪ THIỆN VÀ CÚNG DƯỜNG TĂNG NI TẠI ẤN ĐỘ – C103

Hoàn Thành

22 - 02
2017
Đã nhận: 637.314.900VND
Số tiền cần
637.314.650VND
Lượt đóng góp
74
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TĂNG NI TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TẠI VĨNH LONG – C98

Hoàn Thành

18 - 01
2017
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
50.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TĂNG NI HVPGVN TẠI TP.HCM ĐỢT 3 (C76-3)

Hoàn Thành

20 - 12
2016
Đã nhận: 73.050.000VND
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
49
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG 36 VỊ TĂNG NI DU HỌC TẠI SRI LANKA – C94

Hoàn Thành

19 - 12
2016
Đã nhận: 15.767.000VND
Số tiền cần
83.160.000VND
Lượt đóng góp
8
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG HỌC BỔNG MÙA XUÂN TRƯỜNG ĐHKHXH NV TPHCM – C89

Hoàn Thành

16 - 12
2016
Đã nhận: 81.500.000VND
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
19
Ngày còn lại
0