Học Bổng – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Học Bổng

HỌC BỔNG TIẾN SĨ TẠI ẤN ĐỘ VÀ TÍCH LAN – C87-1

Hoàn Thành

27 - 10
2016
Đã nhận: 271.154.000VND
Số tiền cần
268.200.000VND
Lượt đóng góp
16
Ngày còn lại
0

HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY CHO TĂNG NI SINH NĂM HỌC 2016-2017 (C85)

Hoàn Thành

15 - 10
2016
Đã nhận: 1.359.580.200VND
Số tiền cần
1.360.453.000VND
Lượt đóng góp
195
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG CHO TRÊN 126 TĂNG NI ĐANG DU HỌC TẠI ẤN ĐỘ – C70

Hoàn Thành

09 - 03
2016
Đã nhận: 671.220.000VND
Số tiền cần
671.220.000VND
Lượt đóng góp
58
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV TP. HCM – C61

Hoàn Thành

01 - 12
2015
Đã nhận: 302.018.000VND
Số tiền cần
302.018.000VND
Lượt đóng góp
35
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO TĂNG NI SINH (C58)

Hoàn Thành

14 - 10
2015
Đã nhận: 898.691.000VND
Số tiền cần
921.891.000VND
Lượt đóng góp
94
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH NGHÈO THANH HÓA VỚI CHỦ ĐỀ “ĐẠO LÀM CON” – C58B

Hoàn Thành

09 - 10
2015
Đã nhận: 45.000.000VND
Số tiền cần
45.000.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CHO CÁC TĂNG NI SINH TẠI ẤN ĐỘ – 9/2015 (C56)

Hoàn Thành

08 - 09
2015
Đã nhận: 641.179.000VND
Số tiền cần
633.434.800VND
Lượt đóng góp
62
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG HỌC BỔNG MÙA XUÂN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV TP. HCM – C36

Hoàn Thành

01 - 12
2014
Đã nhận: 315.890.000VND
Số tiền cần
450.000.000VND
Lượt đóng góp
64
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC TĂNG NI NĂM 2014 – C32

Hoàn Thành

29 - 09
2014
Đã nhận: 508.320.000VND
Số tiền cần
508.320.000VND
Lượt đóng góp
118
Ngày còn lại
0