Học Bổng – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Học Bổng

CÚNG DƯỜNG TĂNG NI TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TẠI VĨNH LONG – C98

Hoàn Thành

18 - 01
2017
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
50.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TĂNG NI HVPGVN TẠI TP.HCM ĐỢT 3 (C76-3)

Hoàn Thành

20 - 12
2016
Đã nhận: 73.050.000VND
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
49
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG 36 VỊ TĂNG NI DU HỌC TẠI SRI LANKA – C94

Hoàn Thành

19 - 12
2016
Đã nhận: 15.767.000VND
Số tiền cần
83.160.000VND
Lượt đóng góp
8
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG HỌC BỔNG MÙA XUÂN TRƯỜNG ĐHKHXH NV TPHCM – C89

Hoàn Thành

16 - 12
2016
Đã nhận: 81.500.000VND
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
19
Ngày còn lại
0

HỌC BỔNG TIẾN SĨ TẠI ẤN ĐỘ VÀ TÍCH LAN – C87-1

Hoàn Thành

27 - 10
2016
Đã nhận: 271.154.000VND
Số tiền cần
268.200.000VND
Lượt đóng góp
16
Ngày còn lại
0

HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY CHO TĂNG NI SINH NĂM HỌC 2016-2017 (C85)

Hoàn Thành

15 - 10
2016
Đã nhận: 1.359.580.200VND
Số tiền cần
1.360.453.000VND
Lượt đóng góp
195
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG CHO TRÊN 126 TĂNG NI ĐANG DU HỌC TẠI ẤN ĐỘ – C70

Hoàn Thành

09 - 03
2016
Đã nhận: 671.220.000VND
Số tiền cần
671.220.000VND
Lượt đóng góp
58
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV TP. HCM – C61

Hoàn Thành

01 - 12
2015
Đã nhận: 302.018.000VND
Số tiền cần
302.018.000VND
Lượt đóng góp
35
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO TĂNG NI SINH (C58)

Hoàn Thành

14 - 10
2015
Đã nhận: 898.691.000VND
Số tiền cần
921.891.000VND
Lượt đóng góp
94
Ngày còn lại
0