Học Bổng – Trang 4 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Học Bổng

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH NGHÈO THANH HÓA VỚI CHỦ ĐỀ “ĐẠO LÀM CON” – C58B

Hoàn Thành

09 - 10
2015
Đã nhận: 45.000.000VND
Số tiền cần
45.000.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CHO CÁC TĂNG NI SINH TẠI ẤN ĐỘ – 9/2015 (C56)

Hoàn Thành

08 - 09
2015
Đã nhận: 641.179.000VND
Số tiền cần
633.434.800VND
Lượt đóng góp
62
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG HỌC BỔNG MÙA XUÂN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV TP. HCM – C36

Hoàn Thành

01 - 12
2014
Đã nhận: 315.890.000VND
Số tiền cần
450.000.000VND
Lượt đóng góp
64
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC TĂNG NI NĂM 2014 – C32

Hoàn Thành

29 - 09
2014
Đã nhận: 508.320.000VND
Số tiền cần
508.320.000VND
Lượt đóng góp
118
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC TĂNG NI SINH – C09

Hoàn Thành

31 - 10
2013
Đã nhận: 228.000.000VND
Số tiền cần
229.000.000VND
Lượt đóng góp
4
Ngày còn lại
0