Học Bổng – Trang 4 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Học Bổng

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TẠI CHÙA ẤN QUANG ĐỒNG NAI VÀ VŨNG TÀU – C108-1

Hoàn Thành

- 20170718
Đã nhận: 889.808.942VND
Số tiền cần
519.775.000VND
Lượt đóng góp
648
Ngày còn lại
613926632

CHƯƠNG TRÌNH: HỌC BỔNG TIẾN SĨ TẠI ẤN ĐỘ VÀ TÍCH LAN – ĐỢT 2 – KỲ 2 (C97-2)

Tiếp Nhận Đóng Góp

01 - 10
2017
Đã nhận: 109.865.000VND
Số tiền cần
211.500.000VND
Lượt đóng góp
98
Ngày còn lại
0

HỌC BỔNG TIẾN SĨ TẠI ẤN ĐỘ VÀ TÍCH LAN – C97-1

Hoàn Thành

- 20170224
Đã nhận: 271.129.653VND
Số tiền cần
239.925.000VND
Lượt đóng góp
45
Ngày còn lại
613911594

HỌC BỔNG TIẾN SĨ TẠI ẤN ĐỘ VÀ TÍCH LAN – C87-2

Hoàn Thành

- 20170224
Đã nhận: 358.289.400VND
Số tiền cần
274.200.000VND
Lượt đóng góp
147
Ngày còn lại
613911594

TRAO QUÀ TỪ THIỆN VÀ CÚNG DƯỜNG TĂNG NI TẠI ẤN ĐỘ – C103

Hoàn Thành

- 20170222
Đã nhận: 637.314.900VND
Số tiền cần
637.314.650VND
Lượt đóng góp
74
Ngày còn lại
613911533

CÚNG DƯỜNG TĂNG NI TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TẠI VĨNH LONG – C98

Hoàn Thành

- 20170118
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
50.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613908369

CÚNG DƯỜNG TĂNG NI HVPGVN TẠI TP.HCM ĐỢT 3 (C76-3)

Hoàn Thành

- 20161220
Đã nhận: 73.050.000VND
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
49
Ngày còn lại
613637540

CÚNG DƯỜNG 36 VỊ TĂNG NI DU HỌC TẠI SRI LANKA – C94

Hoàn Thành

- 20161219
Đã nhận: 15.767.000VND
Số tiền cần
83.160.000VND
Lượt đóng góp
8
Ngày còn lại
613637509

TRAO TẶNG HỌC BỔNG MÙA XUÂN TRƯỜNG ĐHKHXH NV TPHCM – C89

Hoàn Thành

- 20161216
Đã nhận: 81.500.000VND
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
19
Ngày còn lại
613637418