Học Bổng – Trang 4 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Học Bổng

HỌC BỔNG TIẾN SĨ TẠI ẤN ĐỘ VÀ TÍCH LAN – C87-2

Hoàn Thành

- 20170224
Đã nhận: 358.289.400VND
Số tiền cần
274.200.000VND
Lượt đóng góp
147
Ngày còn lại
613911661

TRAO QUÀ TỪ THIỆN VÀ CÚNG DƯỜNG TĂNG NI TẠI ẤN ĐỘ – C103

Hoàn Thành

- 20170222
Đã nhận: 637.314.900VND
Số tiền cần
637.314.650VND
Lượt đóng góp
74
Ngày còn lại
613911600

CÚNG DƯỜNG TĂNG NI TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TẠI VĨNH LONG – C98

Hoàn Thành

- 20170118
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
50.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613908436

CÚNG DƯỜNG TĂNG NI HVPGVN TẠI TP.HCM ĐỢT 3 (C76-3)

Hoàn Thành

- 20161220
Đã nhận: 73.050.000VND
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
49
Ngày còn lại
613637607

CÚNG DƯỜNG 36 VỊ TĂNG NI DU HỌC TẠI SRI LANKA – C94

Hoàn Thành

- 20161219
Đã nhận: 15.767.000VND
Số tiền cần
83.160.000VND
Lượt đóng góp
8
Ngày còn lại
613637576

TRAO TẶNG HỌC BỔNG MÙA XUÂN TRƯỜNG ĐHKHXH NV TPHCM – C89

Hoàn Thành

- 20161216
Đã nhận: 81.500.000VND
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
19
Ngày còn lại
613637485

HỌC BỔNG TIẾN SĨ TẠI ẤN ĐỘ VÀ TÍCH LAN – C87-1

Hoàn Thành

- 20161027
Đã nhận: 271.154.000VND
Số tiền cần
268.200.000VND
Lượt đóng góp
16
Ngày còn lại
613631733

HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY CHO TĂNG NI SINH NĂM HỌC 2016-2017 (C85)

Hoàn Thành

- 20161015
Đã nhận: 1.359.580.200VND
Số tiền cần
1.360.453.000VND
Lượt đóng góp
195
Ngày còn lại
613631368

CÚNG DƯỜNG CHO TRÊN 126 TĂNG NI ĐANG DU HỌC TẠI ẤN ĐỘ – C70

Hoàn Thành

- 20160309
Đã nhận: 671.220.000VND
Số tiền cần
671.220.000VND
Lượt đóng góp
58
Ngày còn lại
613609880