Học Bổng – Trang 5 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Học Bổng

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV TP. HCM – C61

Hoàn Thành

- 20151201
Đã nhận: 302.018.000VND
Số tiền cần
302.018.000VND
Lượt đóng góp
35
Ngày còn lại
613332663

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO TĂNG NI SINH (C58)

Hoàn Thành

- 20151014
Đã nhận: 898.691.000VND
Số tiền cần
921.891.000VND
Lượt đóng góp
94
Ngày còn lại
613326972

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH NGHÈO THANH HÓA VỚI CHỦ ĐỀ “ĐẠO LÀM CON” – C58B

Hoàn Thành

- 20151009
Đã nhận: 45.000.000VND
Số tiền cần
45.000.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
613326819

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CHO CÁC TĂNG NI SINH TẠI ẤN ĐỘ – 9/2015 (C56)

Hoàn Thành

- 20150908
Đã nhận: 641.179.000VND
Số tiền cần
633.434.800VND
Lượt đóng góp
62
Ngày còn lại
613323744

TRAO TẶNG HỌC BỔNG MÙA XUÂN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV TP. HCM – C36

Hoàn Thành

- 20141201
Đã nhận: 315.890.000VND
Số tiền cần
450.000.000VND
Lượt đóng góp
64
Ngày còn lại
613028293

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC TĂNG NI NĂM 2014 – C32

Hoàn Thành

- 20140929
Đã nhận: 508.320.000VND
Số tiền cần
508.320.000VND
Lượt đóng góp
118
Ngày còn lại
613020015

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC TĂNG NI SINH – C09

Hoàn Thành

- 20131031
Đã nhận: 228.000.000VND
Số tiền cần
229.000.000VND
Lượt đóng góp
4
Ngày còn lại
612718751