Học Bổng – Trang 5 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Học Bổng

HỌC BỔNG TIẾN SĨ TẠI ẤN ĐỘ VÀ TÍCH LAN – C87-1

Hoàn Thành

- 20161027
Đã nhận: 271.154.000VND
Số tiền cần
268.200.000VND
Lượt đóng góp
16
Ngày còn lại
613631605

HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY CHO TĂNG NI SINH NĂM HỌC 2016-2017 (C85)

Hoàn Thành

- 20161015
Đã nhận: 1.359.580.200VND
Số tiền cần
1.360.453.000VND
Lượt đóng góp
195
Ngày còn lại
613631240

CÚNG DƯỜNG CHO TRÊN 126 TĂNG NI ĐANG DU HỌC TẠI ẤN ĐỘ – C70

Hoàn Thành

- 20160309
Đã nhận: 671.220.000VND
Số tiền cần
671.220.000VND
Lượt đóng góp
58
Ngày còn lại
613609752

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV TP. HCM – C61

Hoàn Thành

- 20151201
Đã nhận: 302.018.000VND
Số tiền cần
302.018.000VND
Lượt đóng góp
35
Ngày còn lại
613332533

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO TĂNG NI SINH (C58)

Hoàn Thành

- 20151014
Đã nhận: 898.691.000VND
Số tiền cần
921.891.000VND
Lượt đóng góp
94
Ngày còn lại
613326842

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH NGHÈO THANH HÓA VỚI CHỦ ĐỀ “ĐẠO LÀM CON” – C58B

Hoàn Thành

- 20151009
Đã nhận: 45.000.000VND
Số tiền cần
45.000.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
613326689

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG CHO CÁC TĂNG NI SINH TẠI ẤN ĐỘ – 9/2015 (C56)

Hoàn Thành

- 20150908
Đã nhận: 641.179.000VND
Số tiền cần
633.434.800VND
Lượt đóng góp
62
Ngày còn lại
613323614

TRAO TẶNG HỌC BỔNG MÙA XUÂN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV TP. HCM – C36

Hoàn Thành

- 20141201
Đã nhận: 315.890.000VND
Số tiền cần
450.000.000VND
Lượt đóng góp
64
Ngày còn lại
613028163

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC TĂNG NI NĂM 2014 – C32

Hoàn Thành

- 20140929
Đã nhận: 508.320.000VND
Số tiền cần
508.320.000VND
Lượt đóng góp
118
Ngày còn lại
613019885