Hoạt Động – Trang 12 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ, NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM & HỌC SINH TẠI ĐẮK LẮK – C107

Hoàn Thành

13 - 05
2017
Đã nhận: 1.875.291.000VND
Số tiền cần
1.826.976.850VND
Lượt đóng góp
135
Ngày còn lại
0

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG 2016 – C72

Hoàn Thành

13 - 05
2017
Đã nhận: 1.000.000.000VND
Số tiền cần
1.210.000.000VND
Lượt đóng góp
800
Ngày còn lại
0

Lễ khánh thành “Nhịp cầu yêu thương” tại Đắk Lắk – C72d

Hoàn Thành

12 - 05
2017
Đã nhận: 452.035.350VND
Số tiền cần
357.000.000VND
Lượt đóng góp
74
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 12- GT12

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 18- KT18

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Thiền kỳ 3- TT03

Hoàn Thành

23 - 04
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 17- KT17

Hoàn Thành

16 - 04
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 11- GT11

Hoàn Thành

09 - 04
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 10 (HM10)

Hoàn Thành

08 - 04
2017
Đã nhận: 15.200.000VND
Số tiền cần
4.560.000VND
Lượt đóng góp
304
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 16- KT16

Hoàn Thành

02 - 04
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

DỰ ÁN MÁY NGHE PHẬT PHÁP – C73

Hoàn Thành

01 - 04
2017
Đã nhận: 806.805.760VND
Số tiền cần
799.970.200VND
Lượt đóng góp
417
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ (C104)

Hoàn Thành

01 - 04
2017
Đã nhận: 103.823.000VND
Số tiền cần
103.823.000VND
Lượt đóng góp
11
Ngày còn lại
0