Hoạt Động – Trang 12 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

TỔNG KẾT LỄ TỐT NGHIỆP TẠI HVPGVN CS LÊ MINH XUÂN VÀ LỄ HÚY KỴ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (C123)

Hoàn Thành

- 20170917
Đã nhận: 746.532.000VND
Số tiền cần
879.602.584VND
Lượt đóng góp
75
Ngày còn lại
613932689

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 28 (KT28)

Hoàn Thành

- 20170917
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613932689

LỄ TỐT NGHIỆP TẠI HVPGVN CS LÊ MINH XUÂN VÀ LỄ HÚY KỴ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (C123)

Hoàn Thành

- 20170917
Đã nhận: 746.532.000VND
Số tiền cần
879.602.584VND
Lượt đóng góp
75
Ngày còn lại
613932689

ẤN TỐNG ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN VÀ ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT (C122)

Hoàn Thành

16 - 09
2017
Đã nhận: 75.938.500VND
Số tiền cần
75.938.500VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

KHÓA TU THIỀN KỲ 8 – TT08

Hoàn Thành

- 20170910
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613932477

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 27 (KT27)

Hoàn Thành

- 20170903
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613932262

“Trao Tặng Yêu Thương” cho hộ nghèo Quận 10 (C120)

Hoàn Thành

02 - 09
2017
Đã nhận: 65.921.800VND
Số tiền cần
59.421.800VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ VÀ TRAO HỌC BỔNG “KẾT NỐI YÊU THƯƠNG” TẠI QUẢNG NAM (C118)

Hoàn Thành

01 - 09
2017
Đã nhận: 176.955.500VND
Số tiền cần
161.372.000VND
Lượt đóng góp
55
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO 500 NGƯỜI KHIẾM THỊ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (C119)

Hoàn Thành

30 - 08
2017
Đã nhận: 304.561.000VND
Số tiền cần
259.833.000VND
Lượt đóng góp
30
Ngày còn lại
0

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 16 (GT16)

Hoàn Thành

- 20170827
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613929948

LỄ VU LAN VÀ TRAO QUÀ TỪ THIỆN TẠI HÀ TĨNH (C114)

Hoàn Thành

25 - 08
2017
Đã nhận: 202.411.620VND
Số tiền cần
200.580.000VND
Lượt đóng góp
46
Ngày còn lại
0

cúng dường trường hạ C108-2 và C108-3 Đắc Lắc – Tp.HCM – Hà Tĩnh – Quảng Ngãi

Hoàn Thành

- 20170823
Đã nhận: 1.211.840.942VND
Số tiền cần
1.212.416.688VND
Lượt đóng góp
392
Ngày còn lại
613929828