Hoạt Động – Trang 12 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

Khóa tu Thiền kỳ 5- TT05

Hoàn Thành

- 20170618
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613923680

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 11 – 6/2017 (HM11)

Hoàn Thành

- 20170617
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613923650

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 21- KT21

Hoàn Thành

- 20170611
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613923466

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 13- GT13

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 20 -KT20

Hoàn Thành

- 20170528
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613920940

CHƯƠNG TRÌNH: LỄ LẠC THÀNH CHÙA GIÁC NGỘ, LỄ GIỖ TỔ VÀ KHÓA TU NGÀY AN LẠC LẦN 6 (KT6)

Hoàn Thành

- 20160828
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613625703

QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY NHẬN GIẢI THƯỞNG ĐẠI SỨ PHẬT GIÁO TOÀN CẦU 2017

Hoàn Thành

- 20170212
Đã nhận: 1VND
Số tiền cần
1VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613911322

TRIỂN LÃM TRANH, TƯỢNG, CỔ VẬT PHẬT GIÁO CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2560-2016 (TL1)

Hoàn Thành

- 20160511
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
2VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613616053

Khóa tu Thiền kỳ 4- TT04

Hoàn Thành

- 20170521
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613920728

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 19- KT19

Hoàn Thành

- 20170514
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613920515

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ, NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM & HỌC SINH TẠI ĐẮK LẮK – C107

Hoàn Thành

- 20170513
Đã nhận: 1.875.291.000VND
Số tiền cần
1.826.976.850VND
Lượt đóng góp
135
Ngày còn lại
613920484

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG 2016 – C72

Hoàn Thành

- 20170513
Đã nhận: 1.000.000.000VND
Số tiền cần
1.210.000.000VND
Lượt đóng góp
800
Ngày còn lại
613920484