Hoạt Động – Trang 12 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG “CHO HỘ NGHÈO Ở HỒ DẦU TIẾNG TÂY NINH, ĐỢT 2 – C100

Hoàn Thành

07 - 03
2017
Đã nhận: 372.612.300VND
Số tiền cần
186.375.000VND
Lượt đóng góp
118
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 14- KT14

Hoàn Thành

05 - 03
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Thiền kỳ 1 -TT01

Hoàn Thành

26 - 02
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HỌC BỔNG TIẾN SĨ TẠI ẤN ĐỘ VÀ TÍCH LAN – C97-1

Hoàn Thành

24 - 02
2017
Đã nhận: 271.129.653VND
Số tiền cần
239.925.000VND
Lượt đóng góp
45
Ngày còn lại
0

HỌC BỔNG TIẾN SĨ TẠI ẤN ĐỘ VÀ TÍCH LAN – C87-2

Hoàn Thành

24 - 02
2017
Đã nhận: 358.289.400VND
Số tiền cần
274.200.000VND
Lượt đóng góp
147
Ngày còn lại
0

TRAO QUÀ TỪ THIỆN VÀ CÚNG DƯỜNG TĂNG NI TẠI ẤN ĐỘ – C103

Hoàn Thành

22 - 02
2017
Đã nhận: 637.314.900VND
Số tiền cần
637.314.650VND
Lượt đóng góp
74
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 9- GT9

Hoàn Thành

19 - 02
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 13- KT13

Hoàn Thành

12 - 02
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 9 – T2/2017 (HM9)

Hoàn Thành

11 - 02
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
224
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 12- KT12

Hoàn Thành

05 - 02
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

DI LẶC DU XUÂN & TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI CƠ NHỠ TRONG ĐÊM GIAO THỪA 2017 (C96)

Hoàn Thành

27 - 01
2017
Đã nhận: 191.346.164VND
Số tiền cần
152.774.164VND
Lượt đóng góp
112
Ngày còn lại
0

QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG CHO NGƯỜI MÙ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ – C95

Hoàn Thành

24 - 01
2017
Đã nhận: 303.557.200VND
Số tiền cần
335.441.940VND
Lượt đóng góp
183
Ngày còn lại
0