Hoạt Động – Trang 12 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 11- KT11

Hoàn Thành

08 - 01
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG 40.000 QUYỂN KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA – C75-1

Hoàn Thành

30 - 12
2016
Đã nhận: 822.230.200VND
Số tiền cần
2.000.000.000VND
Lượt đóng góp
363
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG CHO ĐỒNG BÀO LŨ LỤT TẠI BÌNH ĐỊNH – C93

Hoàn Thành

27 - 12
2016
Đã nhận: 689.043.753VND
Số tiền cần
688.229.000VND
Lượt đóng góp
198
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 7- GT7

Hoàn Thành

25 - 12
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TĂNG NI HVPGVN TẠI TP.HCM ĐỢT 3 (C76-3)

Hoàn Thành

20 - 12
2016
Đã nhận: 73.050.000VND
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
49
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG 36 VỊ TĂNG NI DU HỌC TẠI SRI LANKA – C94

Hoàn Thành

19 - 12
2016
Đã nhận: 15.767.000VND
Số tiền cần
83.160.000VND
Lượt đóng góp
8
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 8 – T12/2016 (HM8)

Hoàn Thành

18 - 12
2016
Đã nhận: 1VND
Số tiền cần
1VND
Lượt đóng góp
213
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG HỌC BỔNG MÙA XUÂN TRƯỜNG ĐHKHXH NV TPHCM – C89

Hoàn Thành

16 - 12
2016
Đã nhận: 81.500.000VND
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
19
Ngày còn lại
0

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 10- KT10

Hoàn Thành

11 - 12
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật kỳ 6- GT6

Hoàn Thành

27 - 11
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG KINH PHÁP CÚ 423 LỜI VÀNG CỦA ĐỨC PHẬT – C90

Hoàn Thành

17 - 11
2016
Đã nhận: 96.000.000VND
Số tiền cần
95.380.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT TẠI HUẾ ĐỢT 3 – C88-3

Hoàn Thành

15 - 11
2016
Đã nhận: 385.872.147VND
Số tiền cần
299.980.000VND
Lượt đóng góp
21
Ngày còn lại
0