Hoạt Động – Trang 2 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG MÁI NGÓI CHÙA PHI LAI (C187)

Hoàn Thành

25 - 12
2018
Đã nhận: 1.100.000.000VND
Số tiền cần
1.100.000.000VND
Lượt đóng góp
21
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT “5 TRONG 1” CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG VÀ TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI CAI LẬY, TIỀN GIANG (C188)

Hoàn Thành

09 - 12
2018
Đã nhận: 1.376.750.000VND
Số tiền cần
1.376.037.500VND
Lượt đóng góp
98
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI BIỂN HỒ – CAMPUCHIA (C184)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 300.950.500VND
Số tiền cần
301.324.900VND
Lượt đóng góp
6
Ngày còn lại
0

HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI CHO Y HỌC LẦN 2 NĂM 2018 (HX2018_2)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA VIỆT – ĐÀI, ĐÀI LOAN (LẦN 2) (C191)

Hoàn Thành

11 - 11
2018
Đã nhận: 200.000.000VND
Số tiền cần
200.000.000VND
Lượt đóng góp
06
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG VÀ TỪ THIỆN TẠI ẤN ĐỘ (C185)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 787.118.150VND
Số tiền cần
777.738.150VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN HỌC VIỆN PGVN TP.HCM – CƠ SỞ LÊ MINH XUÂN (C180)

Hoàn Thành

26 - 11
2018
Đã nhận: 4.663.398.000VND
Số tiền cần
5.000.000.000VND
Lượt đóng góp
126
Ngày còn lại
0

Ấn tống sách Phật giáo yếu lược (C176)

Hoàn Thành

30 - 11
2018
Đã nhận: 63.043.200VND
Số tiền cần
63.043.200VND
Lượt đóng góp
02
Ngày còn lại
0

Học bổng Tiến sĩ kỳ 4 (HBTS_4)

Tiếp Nhận Đóng Góp

31 - 03
2019
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
570.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
68

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY DÀNH CHO TĂNG NI (C186)

Hoàn Thành

29 - 12
2018
Đã nhận: 1.601.247.789VND
Số tiền cần
1.626.055.000VND
Lượt đóng góp
237
Ngày còn lại
0

Hiến máu nhân đạo lần thứ 21 (HM21)

Hoàn Thành

01 - 12
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0

Cúng dường “Quỹ đời sống Tăng Ni” kỳ 7 (C106-7)

Tiếp Nhận Đóng Góp

30 - 03
2019
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
300.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
67