Hoạt Động – Trang 22 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” CHO HỌC SINH TẠI TIỀN GIANG – C40

Hoàn Thành

31 - 01
2015
Đã nhận: 243.696.000VND
Số tiền cần
251.925.000VND
Lượt đóng góp
82
Ngày còn lại
0

“QÙA TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI THANH HÓA – C39

Hoàn Thành

15 - 01
2015
Đã nhận: 156.895.000VND
Số tiền cần
326.280.000VND
Lượt đóng góp
20
Ngày còn lại
0

“QÙA TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI CHÙA TƯỢNG SƠN VÀ TRƯỜNG THCS ĐẶNG DUNG – HÀ TĨNH – C38

Hoàn Thành

10 - 01
2015
Đã nhận: 193.641.000VND
Số tiền cần
269.015.000VND
Lượt đóng góp
105
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI MÙ VÀ NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM TẠI ĐỒNG NAI – C37

Hoàn Thành

25 - 12
2014
Đã nhận: 234.040.000VND
Số tiền cần
234.040.000VND
Lượt đóng góp
75
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG HỌC BỔNG MÙA XUÂN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV TP. HCM – C36

Hoàn Thành

01 - 12
2014
Đã nhận: 315.890.000VND
Số tiền cần
450.000.000VND
Lượt đóng góp
64
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG 15.000 QUYỂN “KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA” – C34

Hoàn Thành

27 - 11
2014
Đã nhận: 522.429.000VND
Số tiền cần
563.470.000VND
Lượt đóng góp
244
Ngày còn lại
0

TẶNG HỌC BỔNG VÀ TỪ THIỆN TẠI ẤN ĐỘ – C35

Hoàn Thành

09 - 11
2014
Đã nhận: 315.890.000VND
Số tiền cần
450.000.000VND
Lượt đóng góp
60
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG “KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU” – 11/2014 (C34B)

Hoàn Thành

01 - 11
2014
Đã nhận: 50.000.000VND
Số tiền cần
48.688.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI HUYỆN VĨNH LỢI – BẠC LIÊU – C33

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 138.000.000VND
Số tiền cần
138.000.000VND
Lượt đóng góp
26
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC TĂNG NI NĂM 2014 – C32

Hoàn Thành

29 - 09
2014
Đã nhận: 508.320.000VND
Số tiền cần
508.320.000VND
Lượt đóng góp
118
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO HỌC SINH NGHÈO TẠI KON TUM – C31

Hoàn Thành

26 - 09
2014
Đã nhận: 178.115.000VND
Số tiền cần
178.115.000VND
Lượt đóng góp
38
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI MÙ, NGƯỜI TÀN TẬT TẠI SÓC TRĂNG, BẠC LIÊU – C30

Hoàn Thành

09 - 10
2014
Đã nhận: 256.156.000VND
Số tiền cần
256.156.000VND
Lượt đóng góp
98
Ngày còn lại
0