Hoạt Động – Trang 22 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

TRAO TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO NGHÈO TẠI BIÊN GIỚI VIỆT-LÀO – C49

Hoàn Thành

- 20150519
Đã nhận: 39.070.000VND
Số tiền cần
174.490.000VND
Lượt đóng góp
31
Ngày còn lại
613311929

LỄ CẦU NGUYỆN VÀ TƯ VẤN MÙA THI – C48

Hoàn Thành

- 20170517
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613920605

KHÁNH THÀNH CẦU VÀ TRAO TẶNG QUÀ TẠI AN GIANG- C47

Hoàn Thành

- 20150517
Đã nhận: 431.324.000VND
Số tiền cần
263.951.000VND
Lượt đóng góp
181
Ngày còn lại
613311868

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI CAMPUCHIA THÁNG – C45

Hoàn Thành

- 20150410
Đã nhận: 453.592.400VND
Số tiền cần
457.396.000VND
Lượt đóng góp
84
Ngày còn lại
613308611

ẤN TỐNG KINH PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA – C55

Hoàn Thành

- 20150410
Đã nhận: 835.127.965VND
Số tiền cần
682.000.000VND
Lượt đóng góp
447
Ngày còn lại
613308611

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 1 – 4/2015 (HM1)

Hoàn Thành

- 20150404
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
148
Ngày còn lại
613308428

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI LÀNG MÙ TỈNH SÓC TRĂNG – C44

Hoàn Thành

- 20150525
Đã nhận: 293.189.500VND
Số tiền cần
293.882.500VND
Lượt đóng góp
99
Ngày còn lại
613312110

HỖ TRỢ TĂNG NI DU HỌC VÀ ỦNG HỘ CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI ẤN ĐỘ – C43

Hoàn Thành

- 20150318
Đã nhận: 256.697.000VND
Số tiền cần
256.697.000VND
Lượt đóng góp
62
Ngày còn lại
613305812

DI LẶC DU XUÂN – ẤM ÁP NHỮNG SẺ CHIA TRONG ĐÊM GIAO THỪA – C42

Hoàn Thành

- 20150218
Đã nhận: 256.697.000VND
Số tiền cần
40.093.000VND
Lượt đóng góp
28
Ngày còn lại
613302767

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” LẦN 4 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ – C41

Hoàn Thành

- 20150212
Đã nhận: 146.420.000VND
Số tiền cần
92.490.000VND
Lượt đóng góp
93
Ngày còn lại
613302584

“QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” CHO HỌC SINH TẠI TIỀN GIANG – C40

Hoàn Thành

- 20150131
Đã nhận: 243.696.000VND
Số tiền cần
251.925.000VND
Lượt đóng góp
82
Ngày còn lại
613300118

“QÙA TẾT YÊU THƯƠNG” TẠI THANH HÓA – C39

Hoàn Thành

- 20150115
Đã nhận: 156.895.000VND
Số tiền cần
326.280.000VND
Lượt đóng góp
20
Ngày còn lại
613299631