Hoạt Động – Trang 22 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 2- KT2

Hoàn Thành

- 20160417
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613613102

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH – QUÝ 1/2016 (PA2)

Hoàn Thành

- 20160331
Đã nhận:
Số tiền cần
643.167.647VND
Lượt đóng góp
4542
Ngày còn lại
613610483

Khóa tu Ngày an lạc kỳ 1- KT1

Hoàn Thành

- 20160320
Đã nhận: 106.235.000VND
Số tiền cần
190.472.100VND
Lượt đóng góp
21
Ngày còn lại
613610149

CÚNG DƯỜNG CHO TRÊN 126 TĂNG NI ĐANG DU HỌC TẠI ẤN ĐỘ – C70

Hoàn Thành

- 20160309
Đã nhận: 671.220.000VND
Số tiền cần
671.220.000VND
Lượt đóng góp
58
Ngày còn lại
613609815

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 4 – 3/2016 (HM4)

Hoàn Thành

06 - 03
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
198
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG KINH PHÁP CÚ – 423 LỜI VÀNG CỦA PHẬT – 2/2016 (C69)

Hoàn Thành

- 20160225
Đã nhận: 71.400.000VND
Số tiền cần
58.000.000VND
Lượt đóng góp
82
Ngày còn lại
613607258

Trao Tặng Quà Cho Học Sinh Nghèo Tại Hà Tĩnh – C68

Hoàn Thành

20 - 02
2016
Đã nhận: 19.735.000VND
Số tiền cần
72.200.000VND
Lượt đóng góp
6
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG KINH PHẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (C63)

Hoàn Thành

- 20160210
Đã nhận: 128.230.000VND
Số tiền cần
130.000.000VND
Lượt đóng góp
75
Ngày còn lại
613606801

DI LẶC DU XUÂN ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO ĐÊM GIAO THỪA – C67

Hoàn Thành

07 - 02
2016
Đã nhận: 130.790.000VND
Số tiền cần
113.412.000VND
Lượt đóng góp
10
Ngày còn lại
0

QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG TẠI GÒ CÔNG – TIỀN GIANG (C66)

Hoàn Thành

02 - 02
2016
Đã nhận: 144.190.000VND
Số tiền cần
62.640.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG QUÀ TẾT CHO HỘ NGHÈO TẠI CHÙA GIÁC NGỘ – C65

Hoàn Thành

31 - 01
2016
Đã nhận: 132.690.000VND
Số tiền cần
36.140.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG QUÀ TẾT TẠI HÀ TĨNH VÀ THANH HÓA – C64

Hoàn Thành

28 - 01
2016
Đã nhận: 646.630.623VND
Số tiền cần
519.940.000VND
Lượt đóng góp
90
Ngày còn lại
0