Hoạt Động – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

Ấn tống sách theo dấu chân Phật tại Ấn Độ và Nepal (C182)

Tiếp Nhận Đóng Góp

30 - 11
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
220.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN THỨ 20 (HM20)

Hoàn Thành

03 - 11
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HỖ TRỢ KINH PHÍ MỔ TIM TRẺ EM (C174)

Hoàn Thành

30 - 10
2018
Đã nhận: 467.596.700VND
Số tiền cần
479.380.000VND
Lượt đóng góp
228
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG THANH TỊNH ĐẠO LUẬN TOẢN YẾU (C181)

Hoàn Thành

31 - 10
2018
Đã nhận: 92.782.799VND
Số tiền cần
90.460.000VND
Lượt đóng góp
01
Ngày còn lại
0

Máy nghe pháp thoại (Đợt 4) (C183)

Tiếp Nhận Đóng Góp

30 - 06
2019
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
159

HỌC BỔNG ĐẠO PHẬT NGÀY NAY LẦN 5 NĂM 2018 (C179)

Hoàn Thành

29 - 12
2018
Đã nhận: 463.884.000VND
Số tiền cần
471.400.000VND
Lượt đóng góp
114
Ngày còn lại
0

CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÔ, TẠNG CỨU NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC CHO Y HỌC 2018 (HX2018)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TĂNG NI KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO KHÓA XI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM (C177)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 98.053.434VND
Số tiền cần
91.018.000VND
Lượt đóng góp
06
Ngày còn lại
0

CHƯƠNG TRÌNH HÚY KỴ TỔ CHÙA GIÁC NGỘ (C173)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 546.969.209VND
Số tiền cần
536.849.000VND
Lượt đóng góp
128
Ngày còn lại
0

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU YÊU THƯƠNG 2018 (C172)

Hoàn Thành

24 - 09
2018
Đã nhận: 65.700.000VND
Số tiền cần
65.046.000VND
Lượt đóng góp
28
Ngày còn lại
0

CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG: TẶNG 827 PHẦN QUÀ CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ (C171)

Hoàn Thành

10 - 09
2018
Đã nhận: 454.895.200VND
Số tiền cần
409.355.000VND
Lượt đóng góp
68
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG CHO CÁC HỘ KHÓ KHĂN TẠI PHƯỜNG 3 QUẬN 10 TP. HCM (C169)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 82.678.245VND
Số tiền cần
79.490.000VND
Lượt đóng góp
01
Ngày còn lại
0