Hoạt Động – Trang 4 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

HỖ TRỢ XÂY DỰNG CẦU NÔNG THÔN TẠI TỈNH AN GIANG (C178)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

ĐẠI LỄ VU-LAN BÁO HIẾU TẠI TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO HỘ PHÁP VÀ THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU (C170)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

LỄ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI & HIẾN XÁC CHO KHOA HỌC NĂM 2018

Hoàn Thành

29 - 09
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HÙN PHƯỚC GÂY QUỸ XÂY CHÙA – XÂY DỰNG CHI NHÁNH CHÙA GIÁC NGỘ Ở CỦ CHI (C130)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC HỘ KHÓ KHĂN TẠI CHÙA TƯỢNG SƠN (HÀ TĨNH) (C168)

Hoàn Thành

20 - 08
2018
Đã nhận: 236.974.980VND
Số tiền cần
222.100.540VND
Lượt đóng góp
97
Ngày còn lại
0

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN VÀ CÚNG DƯỜNG PHÁP Y CHÙA GIÁC NGỘ (C167)

Hoàn Thành

24 - 08
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI: Tổng kết Quý 2/2018 (C106-5)

Hoàn Thành

31 - 07
2018
Đã nhận: 690.014.833VND
Số tiền cần
600.000.000VND
Lượt đóng góp
240
Ngày còn lại
0

HỌC BỔNG TIẾN SĨ (HBTS_3)

Hoàn Thành

30 - 11
2018
Đã nhận: 1.676.541.593VND
Số tiền cần
1.543.438.600VND
Lượt đóng góp
311
Ngày còn lại
0

CHUNG TAY KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT TẠI TỈNH YÊN BÁI (C166)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Ấn Tống Sách “Bước Đầu Học Phật” (C159)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 116.750.000VND
Số tiền cần
116.750.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 18 (HM18)

Hoàn Thành

04 - 08
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN VÀ HỘ TRÌ CHO KHÓA TU (GN2)

Hoàn Thành

31 - 12
2018
Đã nhận: 1.090.805.450VND
Số tiền cần
1.162.620.191VND
Lượt đóng góp
980
Ngày còn lại
0