Hoạt Động – Trang 8 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ VÀ TRAO HỌC BỔNG “KẾT NỐI YÊU THƯƠNG” TẠI QUẢNG NAM (C118)

Hoàn Thành

01 - 09
2017
Đã nhận: 176.955.500VND
Số tiền cần
161.372.000VND
Lượt đóng góp
55
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO 500 NGƯỜI KHIẾM THỊ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (C119)

Hoàn Thành

30 - 08
2017
Đã nhận: 304.561.000VND
Số tiền cần
259.833.000VND
Lượt đóng góp
30
Ngày còn lại
0

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 16 (GT16)

Hoàn Thành

27 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

LỄ VU LAN VÀ TRAO QUÀ TỪ THIỆN TẠI HÀ TĨNH (C114)

Hoàn Thành

25 - 08
2017
Đã nhận: 202.411.620VND
Số tiền cần
200.580.000VND
Lượt đóng góp
46
Ngày còn lại
0

cúng dường trường hạ C108-2 và C108-3 Đắc Lắc – Tp.HCM – Hà Tĩnh – Quảng Ngãi

Hoàn Thành

23 - 08
2017
Đã nhận: 1.211.840.942VND
Số tiền cần
1.212.416.688VND
Lượt đóng góp
392
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 26 (KT26)

Hoàn Thành

20 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA MINH ĐẠO (C112)

Hoàn Thành

15 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG SÁCH “NHỮNG LỜI PHẬT DẠY” (C115)

Hoàn Thành

15 - 08
2017
Đã nhận: 170.000.000VND
Số tiền cần
170.000.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

KHÓA TU THIỀN KỲ 7 – TT07

Hoàn Thành

13 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 12- 8/2017 (HM12)

Hoàn Thành

12 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 25 (KT25)

Hoàn Thành

06 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần thứ 15 – GT15

Hoàn Thành

30 - 07
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0