Hoạt Động – Trang 8 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

HOẠT ĐỘNG

KHÓA TU THIỀN KỲ 9 -TT9

Hoàn Thành

08 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 13 – HM13

Hoàn Thành

07 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
380
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC LẦN 29 – KT 29

Hoàn Thành

01 - 10
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Tổng kết “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” giai đoạn 2 (C106-2)

Hoàn Thành

30 - 09
2017
Đã nhận: 1.247.549.530VND
Số tiền cần
452.270.584VND
Lượt đóng góp
264
Ngày còn lại
0

Cúng dường xây dựng Tịnh viện Pháp Hạnh – Củ Chi (C125)

Hoàn Thành

29 - 09
2017
Đã nhận: 1.314.000.000VND
Số tiền cần
1.314.000.000VND
Lượt đóng góp
21
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG SGK CHO 33 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC – C84

Hoàn Thành

31 - 08
2017
Đã nhận: 1.258.889.156VND
Số tiền cần
2.000.000.000VND
Lượt đóng góp
943
Ngày còn lại
0

ẤN TỐNG 20.000 QUYỂN NGHI THỨC TỤNG NIỆM (C109)

Hoàn Thành

25 - 09
2017
Đã nhận: 760.716.794VND
Số tiền cần
686.901.200VND
Lượt đóng góp
343
Ngày còn lại
0

Tổng kết chương trình cúng dường xây dựng chùa Việt Đài – Đài Loan (C124)

Hoàn Thành

25 - 09
2017
Đã nhận: 1.015.336.000VND
Số tiền cần
1.015.336.000VND
Lượt đóng góp
33
Ngày còn lại
0

KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT KỲ 17 (GT17)

Hoàn Thành

24 - 09
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT LỄ TỐT NGHIỆP TẠI HVPGVN CS LÊ MINH XUÂN VÀ LỄ HÚY KỴ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (C123)

Hoàn Thành

17 - 09
2017
Đã nhận: 746.532.000VND
Số tiền cần
879.602.584VND
Lượt đóng góp
75
Ngày còn lại
0

KHÓA TU NGÀY AN LẠC KỲ 28 (KT28)

Hoàn Thành

17 - 09
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

LỄ TỐT NGHIỆP TẠI HVPGVN CS LÊ MINH XUÂN VÀ LỄ HÚY KỴ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (C123)

Hoàn Thành

17 - 09
2017
Đã nhận: 746.532.000VND
Số tiền cần
879.602.584VND
Lượt đóng góp
75
Ngày còn lại
0