Tổ Chức Sự Kiện Văn Hóa – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Tổ Chức Sự Kiện Văn Hóa

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG THUẬN TẬP THỂ (HT1)

Hoàn Thành

- 20181221
Đã nhận: 866.110.200VND
Số tiền cần
881.850.000VND
Lượt đóng góp
84
Ngày còn lại
614246188

CÚNG DƯỜNG ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO LẦN IX (C134)

Hoàn Thành

- 20171107
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
725.360.700VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613938349

TỔNG KẾT LỄ TỐT NGHIỆP TẠI HVPGVN CS LÊ MINH XUÂN VÀ LỄ HÚY KỴ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (C123)

Hoàn Thành

- 20170917
Đã nhận: 746.532.000VND
Số tiền cần
879.602.584VND
Lượt đóng góp
75
Ngày còn lại
613932567

HỘI THẢO QUỐC TẾ SSEASR “VÙNG ASEAN VÀ NAM Á” LẦN THỨ 7 – C110

Hoàn Thành

- 20170712
Đã nhận: 289.735.000VND
Số tiền cần
535.134.131VND
Lượt đóng góp
10
Ngày còn lại
613926328

CHƯƠNG TRÌNH: LỄ LẠC THÀNH CHÙA GIÁC NGỘ, LỄ GIỖ TỔ VÀ KHÓA TU NGÀY AN LẠC LẦN 6 (KT6)

Hoàn Thành

- 20160828
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613625490

QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY NHẬN GIẢI THƯỞNG ĐẠI SỨ PHẬT GIÁO TOÀN CẦU 2017

Hoàn Thành

- 20170212
Đã nhận: 1VND
Số tiền cần
1VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613911109

LỄ CẦU NGUYỆN VÀ TƯ VẤN MÙA THI – C48

Hoàn Thành

- 20170517
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
613920392