Tổ Chức Sự Kiện Văn Hóa – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Tổ Chức Sự Kiện Văn Hóa

CÚNG DƯỜNG ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO LẦN IX (C134)

Hoàn Thành

07 - 11
2017
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
725.360.700VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT LỄ TỐT NGHIỆP TẠI HVPGVN CS LÊ MINH XUÂN VÀ LỄ HÚY KỴ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ (C123)

Hoàn Thành

17 - 09
2017
Đã nhận: 746.532.000VND
Số tiền cần
879.602.584VND
Lượt đóng góp
75
Ngày còn lại
0

HỘI THẢO QUỐC TẾ SSEASR “VÙNG ASEAN VÀ NAM Á” LẦN THỨ 7 – C110

Hoàn Thành

12 - 07
2017
Đã nhận: 289.735.000VND
Số tiền cần
535.134.131VND
Lượt đóng góp
10
Ngày còn lại
0

CHƯƠNG TRÌNH: LỄ LẠC THÀNH CHÙA GIÁC NGỘ, LỄ GIỖ TỔ VÀ KHÓA TU NGÀY AN LẠC LẦN 6 (KT6)

Hoàn Thành

28 - 08
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0

QUỸ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY NHẬN GIẢI THƯỞNG ĐẠI SỨ PHẬT GIÁO TOÀN CẦU 2017

Hoàn Thành

12 - 02
2017
Đã nhận: 1VND
Số tiền cần
1VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0

LỄ CẦU NGUYỆN VÀ TƯ VẤN MÙA THI – C48

Hoàn Thành

17 - 05
2017
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
0
1