Từ Thiện – Trang 10 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

CỨU TRỢ MIỀN TRUNG ĐỢT 2 TẠI HÀ TĨNH VÀ ĐÀ NẴNG – C08

Hoàn Thành

- 20131029
Đã nhận: 945.542.000VND
Số tiền cần
945.542.000VND
Lượt đóng góp
188
Ngày còn lại
612718560

CỨU TRỢ MIỀN TRUNG QUẢNG BÌNH VÀ HÀ TĨNH – C07

Hoàn Thành

- 20131011
Đã nhận: 650.000.000VND
Số tiền cần
650.000.000VND
Lượt đóng góp
188
Ngày còn lại
612718011

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO BỆNH NHÂN TÂN THẦN TẠI VŨNG TÀU – C06

Hoàn Thành

- 20131008
Đã nhận: 48.847.000VND
Số tiền cần
48.847.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
612717920

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG’ TẠI BẾN TRE – C05

Hoàn Thành

- 20131002
Đã nhận: 160.672.000VND
Số tiền cần
166.280.000VND
Lượt đóng góp
62
Ngày còn lại
612717737

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI VIỆT TẠI CAM-PU-CHIA – C04

Hoàn Thành

- 20130826
Đã nhận: 556.125.000VND
Số tiền cần
466.040.000VND
Lượt đóng góp
92
Ngày còn lại
612712381

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI MÙ TẠI SÓC TRĂNG – C03

Hoàn Thành

- 20130803
Đã nhận: 200.000.000VND
Số tiền cần
200.000.000VND
Lượt đóng góp
45
Ngày còn lại
612711681

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI TTBTXH TÂN HIỆP – BÌNH PHƯỚC – C02

Hoàn Thành

- 20130601
Đã nhận: 105.000.000VND
Số tiền cần
105.000.000VND
Lượt đóng góp
0
Ngày còn lại
612705533