Từ Thiện – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ (C104)

Hoàn Thành

- 20170401
Đã nhận: 103.823.000VND
Số tiền cần
103.823.000VND
Lượt đóng góp
11
Ngày còn lại
613917099

TRAO TẶNG QUÀ VÀ HỌC BỔNG TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG C101

Hoàn Thành

- 20170316
Đã nhận: 390.092.462VND
Số tiền cần
439.491.650VND
Lượt đóng góp
90
Ngày còn lại
613914511

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG “CHO HỘ NGHÈO Ở HỒ DẦU TIẾNG TÂY NINH, ĐỢT 2 – C100

Hoàn Thành

- 20170307
Đã nhận: 372.612.300VND
Số tiền cần
186.375.000VND
Lượt đóng góp
118
Ngày còn lại
613914238

DI LẶC DU XUÂN & TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI CƠ NHỠ TRONG ĐÊM GIAO THỪA 2017 (C96)

Hoàn Thành

- 20170127
Đã nhận: 191.346.164VND
Số tiền cần
152.774.164VND
Lượt đóng góp
112
Ngày còn lại
613908759

QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG CHO NGƯỜI MÙ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ – C95

Hoàn Thành

- 20170124
Đã nhận: 303.557.200VND
Số tiền cần
335.441.940VND
Lượt đóng góp
183
Ngày còn lại
613908667

QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG TẠI TÂY NINH – C92

Hoàn Thành

- 20170117
Đã nhận: 525.708.178VND
Số tiền cần
526.192.000VND
Lượt đóng góp
186
Ngày còn lại
613908455

TRAO TẶNG QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG CHO ĐỒNG BÀO LŨ LỤT TẠI BÌNH ĐỊNH – C93

Hoàn Thành

- 20161227
Đã nhận: 689.043.753VND
Số tiền cần
688.229.000VND
Lượt đóng góp
198
Ngày còn lại
613637869

CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT TẠI HUẾ ĐỢT 3 – C88-3

Hoàn Thành

- 20161115
Đã nhận: 385.872.147VND
Số tiền cần
299.980.000VND
Lượt đóng góp
21
Ngày còn lại
613634463

CỨU TRỢ ĐỢT 2 CHO ĐỒNG BÀO LŨ LỤT HÀ TĨNH (C88-2)

Hoàn Thành

- 20161108
Đã nhận: 895.793.147VND
Số tiền cần
836.928.000VND
Lượt đóng góp
89
Ngày còn lại
613634249