Từ Thiện – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

DI LẶC DU XUÂN & TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI CƠ NHỠ TRONG ĐÊM GIAO THỪA 2017 (C96)

Hoàn Thành

27 - 01
2017
Đã nhận: 191.346.164VND
Số tiền cần
152.774.164VND
Lượt đóng góp
112
Ngày còn lại
0

QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG CHO NGƯỜI MÙ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ – C95

Hoàn Thành

24 - 01
2017
Đã nhận: 303.557.200VND
Số tiền cần
335.441.940VND
Lượt đóng góp
183
Ngày còn lại
0

QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG TẠI TÂY NINH – C92

Hoàn Thành

17 - 01
2017
Đã nhận: 525.708.178VND
Số tiền cần
526.192.000VND
Lượt đóng góp
186
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG CHO ĐỒNG BÀO LŨ LỤT TẠI BÌNH ĐỊNH – C93

Hoàn Thành

27 - 12
2016
Đã nhận: 689.043.753VND
Số tiền cần
688.229.000VND
Lượt đóng góp
198
Ngày còn lại
0

CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT TẠI HUẾ ĐỢT 3 – C88-3

Hoàn Thành

15 - 11
2016
Đã nhận: 385.872.147VND
Số tiền cần
299.980.000VND
Lượt đóng góp
21
Ngày còn lại
0

CỨU TRỢ ĐỢT 2 CHO ĐỒNG BÀO LŨ LỤT HÀ TĨNH (C88-2)

Hoàn Thành

08 - 11
2016
Đã nhận: 895.793.147VND
Số tiền cần
836.928.000VND
Lượt đóng góp
89
Ngày còn lại
0

CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT TẠI QUẢNG BÌNH & HÀ TĨNH ĐỢT 1 – THÁNG 10/2016 (C88-1)

Hoàn Thành

29 - 10
2016
Đã nhận: 2.213.692.597VND
Số tiền cần
1.435.649.000VND
Lượt đóng góp
843
Ngày còn lại
0

TRAO QUÀ TỪ THIỆN VÀ CÚNG DƯỜNG TĂNG NI TẠI ẤN ĐỘ THÁNG 10/2016 – C91

Hoàn Thành

27 - 10
2016
Đã nhận: 357.411.330VND
Số tiền cần
456.002.700VND
Lượt đóng góp
101
Ngày còn lại
0

THAM DỰ LỄ VU LAN VÀ TRAO TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI ĐỒNG THÁP – C82

Hoàn Thành

24 - 08
2016
Đã nhận: 73.200.000VND
Số tiền cần
75.970.000VND
Lượt đóng góp
9
Ngày còn lại
0