Từ Thiện – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

TRAO TẶNG QUÀ VÀ HỌC BỔNG TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG C101

Hoàn Thành

16 - 03
2017
Đã nhận: 390.092.462VND
Số tiền cần
439.491.650VND
Lượt đóng góp
90
Ngày còn lại
0

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG “CHO HỘ NGHÈO Ở HỒ DẦU TIẾNG TÂY NINH, ĐỢT 2 – C100

Hoàn Thành

07 - 03
2017
Đã nhận: 372.612.300VND
Số tiền cần
186.375.000VND
Lượt đóng góp
118
Ngày còn lại
0

DI LẶC DU XUÂN & TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI CƠ NHỠ TRONG ĐÊM GIAO THỪA 2017 (C96)

Hoàn Thành

27 - 01
2017
Đã nhận: 191.346.164VND
Số tiền cần
152.774.164VND
Lượt đóng góp
112
Ngày còn lại
0

QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG CHO NGƯỜI MÙ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ – C95

Hoàn Thành

24 - 01
2017
Đã nhận: 303.557.200VND
Số tiền cần
335.441.940VND
Lượt đóng góp
183
Ngày còn lại
0

QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG TẠI TÂY NINH – C92

Hoàn Thành

17 - 01
2017
Đã nhận: 525.708.178VND
Số tiền cần
526.192.000VND
Lượt đóng góp
186
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG CHO ĐỒNG BÀO LŨ LỤT TẠI BÌNH ĐỊNH – C93

Hoàn Thành

27 - 12
2016
Đã nhận: 689.043.753VND
Số tiền cần
688.229.000VND
Lượt đóng góp
198
Ngày còn lại
0

CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT TẠI HUẾ ĐỢT 3 – C88-3

Hoàn Thành

15 - 11
2016
Đã nhận: 385.872.147VND
Số tiền cần
299.980.000VND
Lượt đóng góp
21
Ngày còn lại
0

CỨU TRỢ ĐỢT 2 CHO ĐỒNG BÀO LŨ LỤT HÀ TĨNH (C88-2)

Hoàn Thành

08 - 11
2016
Đã nhận: 895.793.147VND
Số tiền cần
836.928.000VND
Lượt đóng góp
89
Ngày còn lại
0

CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT TẠI QUẢNG BÌNH & HÀ TĨNH ĐỢT 1 – THÁNG 10/2016 (C88-1)

Hoàn Thành

29 - 10
2016
Đã nhận: 2.213.692.597VND
Số tiền cần
1.435.649.000VND
Lượt đóng góp
843
Ngày còn lại
0