Từ Thiện – Trang 4 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” ĐỢT 3_TẠI TÂY NINH (C111)

Hoàn Thành

- 20170719
Đã nhận: 250.844.785VND
Số tiền cần
252.600.000VND
Lượt đóng góp
80
Ngày còn lại
613926599

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ, NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM & HỌC SINH TẠI ĐẮK LẮK – C107

Hoàn Thành

- 20170513
Đã nhận: 1.875.291.000VND
Số tiền cần
1.826.976.850VND
Lượt đóng góp
135
Ngày còn lại
613920330

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ (C104)

Hoàn Thành

- 20170401
Đã nhận: 103.823.000VND
Số tiền cần
103.823.000VND
Lượt đóng góp
11
Ngày còn lại
613916921

TRAO TẶNG QUÀ VÀ HỌC BỔNG TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG C101

Hoàn Thành

- 20170316
Đã nhận: 390.092.462VND
Số tiền cần
439.491.650VND
Lượt đóng góp
90
Ngày còn lại
613914333

“TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG “CHO HỘ NGHÈO Ở HỒ DẦU TIẾNG TÂY NINH, ĐỢT 2 – C100

Hoàn Thành

- 20170307
Đã nhận: 372.612.300VND
Số tiền cần
186.375.000VND
Lượt đóng góp
118
Ngày còn lại
613914060

DI LẶC DU XUÂN & TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI CƠ NHỠ TRONG ĐÊM GIAO THỪA 2017 (C96)

Hoàn Thành

- 20170127
Đã nhận: 191.346.164VND
Số tiền cần
152.774.164VND
Lượt đóng góp
112
Ngày còn lại
613908581

QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG CHO NGƯỜI MÙ TẠI CHÙA GIÁC NGỘ – C95

Hoàn Thành

- 20170124
Đã nhận: 303.557.200VND
Số tiền cần
335.441.940VND
Lượt đóng góp
183
Ngày còn lại
613908489

QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG TẠI TÂY NINH – C92

Hoàn Thành

- 20170117
Đã nhận: 525.708.178VND
Số tiền cần
526.192.000VND
Lượt đóng góp
186
Ngày còn lại
613908277

TRAO TẶNG QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG CHO ĐỒNG BÀO LŨ LỤT TẠI BÌNH ĐỊNH – C93

Hoàn Thành

- 20161227
Đã nhận: 689.043.753VND
Số tiền cần
688.229.000VND
Lượt đóng góp
198
Ngày còn lại
613637691