Từ Thiện – Trang 5 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

Trao Tặng Quà Cho Học Sinh Nghèo Tại Hà Tĩnh – C68

Hoàn Thành

20 - 02
2016
Đã nhận: 19.735.000VND
Số tiền cần
72.200.000VND
Lượt đóng góp
6
Ngày còn lại
0

DI LẶC DU XUÂN ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO ĐÊM GIAO THỪA – C67

Hoàn Thành

07 - 02
2016
Đã nhận: 130.790.000VND
Số tiền cần
113.412.000VND
Lượt đóng góp
10
Ngày còn lại
0

QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG TẠI GÒ CÔNG – TIỀN GIANG (C66)

Hoàn Thành

02 - 02
2016
Đã nhận: 144.190.000VND
Số tiền cần
62.640.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG QUÀ TẾT CHO HỘ NGHÈO TẠI CHÙA GIÁC NGỘ – C65

Hoàn Thành

31 - 01
2016
Đã nhận: 132.690.000VND
Số tiền cần
36.140.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG QUÀ TẾT TẠI HÀ TĨNH VÀ THANH HÓA – C64

Hoàn Thành

28 - 01
2016
Đã nhận: 646.630.623VND
Số tiền cần
519.940.000VND
Lượt đóng góp
90
Ngày còn lại
0

HỖ TRỢ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM VÀ XÂY DỰNG CHÙA TẠI QUẢNG NGÃI – C62

Hoàn Thành

12 - 12
2015
Đã nhận: 1.650.843.720VND
Số tiền cần
1.651.900.000VND
Lượt đóng góp
96
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG VÀ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG NƠI ĐẤT PHẬT – C60

Hoàn Thành

10 - 11
2015
Đã nhận: 426.224.000VND
Số tiền cần
426.224.000VND
Lượt đóng góp
96
Ngày còn lại
0

TẶNG QUÀ CHO 163 NGƯỜI KHIẾM THỊ THÀNH PHỐ – C57

Hoàn Thành

30 - 09
2015
Đã nhận: 50.394.000VND
Số tiền cần
50.172.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
0

CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG VỚI VÙNG ĐẤT NGHÈO HÀ TĨNH – C53

Hoàn Thành

24 - 08
2015
Đã nhận: 101.210.000VND
Số tiền cần
103.570.000VND
Lượt đóng góp
22
Ngày còn lại
0