Từ Thiện – Trang 5 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

HỖ TRỢ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM VÀ XÂY DỰNG CHÙA TẠI QUẢNG NGÃI – C62

Hoàn Thành

12 - 12
2015
Đã nhận: 1.650.843.720VND
Số tiền cần
1.651.900.000VND
Lượt đóng góp
96
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG VÀ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG NƠI ĐẤT PHẬT – C60

Hoàn Thành

10 - 11
2015
Đã nhận: 426.224.000VND
Số tiền cần
426.224.000VND
Lượt đóng góp
96
Ngày còn lại
0

TẶNG QUÀ CHO 163 NGƯỜI KHIẾM THỊ THÀNH PHỐ – C57

Hoàn Thành

30 - 09
2015
Đã nhận: 50.394.000VND
Số tiền cần
50.172.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
0

CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG VỚI VÙNG ĐẤT NGHÈO HÀ TĨNH – C53

Hoàn Thành

24 - 08
2015
Đã nhận: 101.210.000VND
Số tiền cần
103.570.000VND
Lượt đóng góp
22
Ngày còn lại
0

PHÁI ĐOÀN PHẬT GIÁO TP.HCM VÀ QUỸ ĐPNN CỨU TRỢ ĐỘNG ĐẤT TẠI NEPAL – C51

Hoàn Thành

21 - 06
2015
Đã nhận: 1.828.455.772VND
Số tiền cần
6.061.778.000VND
Lượt đóng góp
289
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ, BỆNH NHÂN UNG BƯỚU VÀ TRẺ EM CƠ NHỠ – C50

Hoàn Thành

24 - 05
2015
Đã nhận: 165.707.000VND
Số tiền cần
57.823.000VND
Lượt đóng góp
85
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG QUÀ CHO ĐỒNG BÀO NGHÈO TẠI BIÊN GIỚI VIỆT-LÀO – C49

Hoàn Thành

19 - 05
2015
Đã nhận: 39.070.000VND
Số tiền cần
174.490.000VND
Lượt đóng góp
31
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI CAMPUCHIA THÁNG – C45

Hoàn Thành

10 - 04
2015
Đã nhận: 453.592.400VND
Số tiền cần
457.396.000VND
Lượt đóng góp
84
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG TẠI LÀNG MÙ TỈNH SÓC TRĂNG – C44

Hoàn Thành

25 - 05
2015
Đã nhận: 293.189.500VND
Số tiền cần
293.882.500VND
Lượt đóng góp
99
Ngày còn lại
0