Từ Thiện – Trang 5 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG TẠI GÒ CÔNG – TIỀN GIANG (C66)

Hoàn Thành

- 20160202
Đã nhận: 144.190.000VND
Số tiền cần
62.640.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
613606673

TRAO TẶNG QUÀ TẾT CHO HỘ NGHÈO TẠI CHÙA GIÁC NGỘ – C65

Hoàn Thành

- 20160131
Đã nhận: 132.690.000VND
Số tiền cần
36.140.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
613604512

TRAO TẶNG QUÀ TẾT TẠI HÀ TĨNH VÀ THANH HÓA – C64

Hoàn Thành

- 20160128
Đã nhận: 646.630.623VND
Số tiền cần
519.940.000VND
Lượt đóng góp
90
Ngày còn lại
613604420

HỖ TRỢ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM VÀ XÂY DỰNG CHÙA TẠI QUẢNG NGÃI – C62

Hoàn Thành

- 20151212
Đã nhận: 1.650.843.720VND
Số tiền cần
1.651.900.000VND
Lượt đóng góp
96
Ngày còn lại
613333045

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG VÀ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG NƠI ĐẤT PHẬT – C60

Hoàn Thành

- 20151110
Đã nhận: 426.224.000VND
Số tiền cần
426.224.000VND
Lượt đóng góp
96
Ngày còn lại
613329942

TẶNG QUÀ CHO 163 NGƯỜI KHIẾM THỊ THÀNH PHỐ – C57

Hoàn Thành

- 20150930
Đã nhận: 50.394.000VND
Số tiền cần
50.172.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
613324463

CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG VỚI VÙNG ĐẤT NGHÈO HÀ TĨNH – C53

Hoàn Thành

- 20150824
Đã nhận: 101.210.000VND
Số tiền cần
103.570.000VND
Lượt đóng góp
22
Ngày còn lại
613321235

PHÁI ĐOÀN PHẬT GIÁO TP.HCM VÀ QUỸ ĐPNN CỨU TRỢ ĐỘNG ĐẤT TẠI NEPAL – C51

Hoàn Thành

- 20150621
Đã nhận: 1.828.455.772VND
Số tiền cần
6.061.778.000VND
Lượt đóng góp
289
Ngày còn lại
613315056

TRAO TẶNG YÊU THƯƠNG” CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ, BỆNH NHÂN UNG BƯỚU VÀ TRẺ EM CƠ NHỠ – C50

Hoàn Thành

- 20150524
Đã nhận: 165.707.000VND
Số tiền cần
57.823.000VND
Lượt đóng góp
85
Ngày còn lại
613312104