Từ Thiện – Trang 5 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT TẠI QUẢNG BÌNH & HÀ TĨNH ĐỢT 1 – THÁNG 10/2016 (C88-1)

Hoàn Thành

29 - 10
2016
Đã nhận: 2.213.692.597VND
Số tiền cần
1.435.649.000VND
Lượt đóng góp
843
Ngày còn lại
0

TRAO QUÀ TỪ THIỆN VÀ CÚNG DƯỜNG TĂNG NI TẠI ẤN ĐỘ THÁNG 10/2016 – C91

Hoàn Thành

27 - 10
2016
Đã nhận: 357.411.330VND
Số tiền cần
456.002.700VND
Lượt đóng góp
101
Ngày còn lại
0

THAM DỰ LỄ VU LAN VÀ TRAO TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI ĐỒNG THÁP – C82

Hoàn Thành

24 - 08
2016
Đã nhận: 73.200.000VND
Số tiền cần
75.970.000VND
Lượt đóng góp
9
Ngày còn lại
0

TRAO QUÀ TỪ THIỆN TẠI TÂY NINH T8/2016 – C81

Hoàn Thành

18 - 08
2016
Đã nhận: 923.882.800VND
Số tiền cần
923.882.800VND
Lượt đóng góp
41
Ngày còn lại
0

Từ Thiện Quảng Nam – C80

Hoàn Thành

09 - 07
2016
Đã nhận: 108.531.000VND
Số tiền cần
107.750.000VND
Lượt đóng góp
39
Ngày còn lại
0

CỨU TRỢ CHO NGƯ DÂN HÀ TĨNH SAU THẢM HỌA CÁ BIỂN CHẾT – C78

Hoàn Thành

23 - 05
2016
Đã nhận: 133.094.000VND
Số tiền cần
100.000.000VND
Lượt đóng góp
102
Ngày còn lại
0

TRAO TẶNG QUÀ VÙNG HẠN HÁN TÂY NGUYÊN – C71

Hoàn Thành

30 - 04
2016
Đã nhận: 190.810.055VND
Số tiền cần
163.442.200VND
Lượt đóng góp
97
Ngày còn lại
0

Trao Tặng Quà Cho Học Sinh Nghèo Tại Hà Tĩnh – C68

Hoàn Thành

20 - 02
2016
Đã nhận: 19.735.000VND
Số tiền cần
72.200.000VND
Lượt đóng góp
6
Ngày còn lại
0

DI LẶC DU XUÂN ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO ĐÊM GIAO THỪA – C67

Hoàn Thành

07 - 02
2016
Đã nhận: 130.790.000VND
Số tiền cần
113.412.000VND
Lượt đóng góp
10
Ngày còn lại
0