Từ Thiện – Trang 5 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Từ Thiện

CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT TẠI HUẾ ĐỢT 3 – C88-3

Hoàn Thành

- 20161115
Đã nhận: 385.872.147VND
Số tiền cần
299.980.000VND
Lượt đóng góp
21
Ngày còn lại
613634285

CỨU TRỢ ĐỢT 2 CHO ĐỒNG BÀO LŨ LỤT HÀ TĨNH (C88-2)

Hoàn Thành

- 20161108
Đã nhận: 895.793.147VND
Số tiền cần
836.928.000VND
Lượt đóng góp
89
Ngày còn lại
613634071

CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT TẠI QUẢNG BÌNH & HÀ TĨNH ĐỢT 1 – THÁNG 10/2016 (C88-1)

Hoàn Thành

- 20161029
Đã nhận: 2.213.692.597VND
Số tiền cần
1.435.649.000VND
Lượt đóng góp
843
Ngày còn lại
613631667

TRAO QUÀ TỪ THIỆN VÀ CÚNG DƯỜNG TĂNG NI TẠI ẤN ĐỘ THÁNG 10/2016 – C91

Hoàn Thành

- 20161027
Đã nhận: 357.411.330VND
Số tiền cần
456.002.700VND
Lượt đóng góp
101
Ngày còn lại
613631605

THAM DỰ LỄ VU LAN VÀ TRAO TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI ĐỒNG THÁP – C82

Hoàn Thành

- 20160824
Đã nhận: 73.200.000VND
Số tiền cần
75.970.000VND
Lượt đóng góp
9
Ngày còn lại
613625427

TRAO QUÀ TỪ THIỆN TẠI TÂY NINH T8/2016 – C81

Hoàn Thành

- 20160818
Đã nhận: 923.882.800VND
Số tiền cần
923.882.800VND
Lượt đóng góp
41
Ngày còn lại
613625245

Từ Thiện Quảng Nam – C80

Hoàn Thành

- 20160709
Đã nhận: 108.531.000VND
Số tiền cần
107.750.000VND
Lượt đóng góp
39
Ngày còn lại
613621927

CỨU TRỢ CHO NGƯ DÂN HÀ TĨNH SAU THẢM HỌA CÁ BIỂN CHẾT – C78

Hoàn Thành

- 20160523
Đã nhận: 133.094.000VND
Số tiền cần
100.000.000VND
Lượt đóng góp
102
Ngày còn lại
613616264

TRAO TẶNG QUÀ VÙNG HẠN HÁN TÂY NGUYÊN – C71

Hoàn Thành

- 20160430
Đã nhận: 190.810.055VND
Số tiền cần
163.442.200VND
Lượt đóng góp
97
Ngày còn lại
613613434