Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH “CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA THIÊN CHÁNH” (C208)

Hoàn Thành

21 - 03
2019
Đã nhận: 500.000.000VND
Số tiền cần
500.000.000VND
Lượt đóng góp
7
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG XÂY CẦU TẠI TIỀN GIANG “NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG SỐ 25” (C202)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH LAN TỎA CHÁNH PHÁP (CP2)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA GIÁC NGỘ VŨNG TÀU (GNVT)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
250.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HÙN PHƯỚC XÂY CHÙA – XÂY DỰNG CHI NHÁNH CHÙA GIÁC NGỘ – CỦ CHI (C130-1)

Hoàn Thành

- 20181231
Đã nhận:
Số tiền cần
5.151.691.600VND
Lượt đóng góp
1729
Ngày còn lại
614246492

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TRƯỜNG TCPH ĐỒNG NAI (C189)

Hoàn Thành

- 20181123
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
614243205

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG MÁI NGÓI CHÙA PHI LAI (C187)

Hoàn Thành

- 20181225
Đã nhận: 1.100.000.000VND
Số tiền cần
1.100.000.000VND
Lượt đóng góp
21
Ngày còn lại
614246311

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA VIỆT – ĐÀI, ĐÀI LOAN (LẦN 2) (C191)

Hoàn Thành

- 20181111
Đã nhận: 200.000.000VND
Số tiền cần
200.000.000VND
Lượt đóng góp
06
Ngày còn lại
614242839