Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất

THƯ VẬN ĐỘNG XÂY CẦU TẠI TIỀN GIANG “NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG SỐ 25” (C202)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH LAN TỎA CHÁNH PHÁP (CP2)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ VẬN ĐỘNG CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA GIÁC NGỘ VŨNG TÀU (GNVT)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
250.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HÙN PHƯỚC XÂY CHÙA – XÂY DỰNG CHI NHÁNH CHÙA GIÁC NGỘ – CỦ CHI (C130-1)

Hoàn Thành

- 20181231
Đã nhận:
Số tiền cần
5.151.691.600VND
Lượt đóng góp
1729
Ngày còn lại
614246551

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TRƯỜNG TCPH ĐỒNG NAI (C189)

Hoàn Thành

- 20181123
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
614243264

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG MÁI NGÓI CHÙA PHI LAI (C187)

Hoàn Thành

- 20181225
Đã nhận: 1.100.000.000VND
Số tiền cần
1.100.000.000VND
Lượt đóng góp
21
Ngày còn lại
614246370

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA VIỆT – ĐÀI, ĐÀI LOAN (LẦN 2) (C191)

Hoàn Thành

- 20181111
Đã nhận: 200.000.000VND
Số tiền cần
200.000.000VND
Lượt đóng góp
06
Ngày còn lại
614242898

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN HỌC VIỆN PGVN TP.HCM – CƠ SỞ LÊ MINH XUÂN (C180)

Hoàn Thành

- 20181126
Đã nhận: 4.663.398.000VND
Số tiền cần
5.000.000.000VND
Lượt đóng góp
126
Ngày còn lại
614243356