Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất

THƯ VẬN ĐỘNG DỰ ÁN“TỔ ẤM TỪ BI” – GIAI ĐOẠN 2 (C99-2)

Tiếp Nhận Đóng Góp

18 - 05
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
4.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
58

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA KIM LINH (C147)

Hoàn Thành

-
Đã nhận: 9.000.000.000VND
Số tiền cần
9.000.000.000VND
Lượt đóng góp
3
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY CHÙA ĐÔNG THIỀN – BẾN TRE (C142)

Hoàn Thành

07 - 01
2018
Đã nhận: 2.329.900.000VND
Số tiền cần
2.329.900.000VND
Lượt đóng góp
24
Ngày còn lại
0

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG TẠI CÀ MAU (C143)

Hoàn Thành

08 - 01
2018
Đã nhận: 696.000.000VND
Số tiền cần
696.000.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
0

XÂY DỰNG NHÀ THỜ NGÀI BỒ TÁT ĐỊA TẠNG (C121)

Đang Thực Hiện

01 - 03
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
1.500.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

“TỔ ẤM TỪ BI” GIAI ĐOẠN 1 (C99-1)

Hoàn Thành

30 - 12
2017
Đã nhận: 11.110.537.448VND
Số tiền cần
11.000.500.000VND
Lượt đóng góp
1324
Ngày còn lại
0

TIỆC BUFFET GÂY QUỸ XÂY CHÙA -BUF2

Hoàn Thành

09 - 12
2017
Đã nhận: 190.000.000VND
Số tiền cần
102.865.500VND
Lượt đóng góp
941
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY CHÙA ĐÔNG AN – CHÙA VIÊN THÁNH (C132)

Hoàn Thành

09 - 11
2017
Đã nhận: 200.000.000VND
Số tiền cần
200.000.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
0

Tổng kết “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” giai đoạn 2 (C106-2)

Hoàn Thành

30 - 09
2017
Đã nhận: 1.247.549.530VND
Số tiền cần
452.270.584VND
Lượt đóng góp
264
Ngày còn lại
0