Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA QUAN ÂM ĐÔNG HẢI – SÓC TRĂNG (QADH)

Tiếp Nhận Đóng Góp

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG GIẢNG ĐƯỜNG CHÙA QUAN ÂM – ĐỒNG THÁP (C158)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TP.HCM (C156)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

LỄ KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO 183 CĂN NHÀ “TỔ ẤM TỪ BI” (C99)

Hoàn Thành

-
Đã nhận:
Số tiền cần
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

LỄ KHÁNH THÀNH GIẢNG ĐƯỜNG CHÙA QUAN ÂM – ĐỒNG THÁP (GIAI ĐOẠN 1) (C158)

Hoàn Thành

25 - 04
2018
Đã nhận: 0VND
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ KHÁNH THÀNH “TỔ ẤM TỪ BI” (C99)

Hoàn Thành

23 - 04
2018
Đã nhận:
Số tiền cần
0VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

Cúng dường xây dựng giảng đường chùa Hạnh Lâm – Tây Ninh (C157)

Hoàn Thành

03 - 04
2018
Đã nhận: 406.690.000VND
Số tiền cần
406.690.000VND
Lượt đóng góp
2
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA KIM LINH (C147)

Hoàn Thành

27 - 01
2018
Đã nhận: 9.000.000.000VND
Số tiền cần
9.000.000.000VND
Lượt đóng góp
3
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY CHÙA ĐÔNG THIỀN – BẾN TRE (C142)

Hoàn Thành

07 - 01
2018
Đã nhận: 2.329.900.000VND
Số tiền cần
2.329.900.000VND
Lượt đóng góp
24
Ngày còn lại
0