Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất – Trang 2 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất

Cúng dường xây dựng Tịnh viện Pháp Hạnh – Củ Chi (C125)

Hoàn Thành

29 - 09
2017
Đã nhận: 1.314.000.000VND
Số tiền cần
1.314.000.000VND
Lượt đóng góp
21
Ngày còn lại
0

Tổng kết chương trình cúng dường xây dựng chùa Việt Đài – Đài Loan (C124)

Hoàn Thành

25 - 09
2017
Đã nhận: 1.015.336.000VND
Số tiền cần
1.015.336.000VND
Lượt đóng góp
33
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA MINH ĐẠO (C112)

Hoàn Thành

15 - 08
2017
Đã nhận:
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI KỲ 1 (C106-1)

Hoàn Thành

28 - 06
2017
Đã nhận: 629.456.000VND
Số tiền cần
421.940.000VND
Lượt đóng góp
418
Ngày còn lại
0

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG 2016 – C72

Hoàn Thành

13 - 05
2017
Đã nhận: 1.000.000.000VND
Số tiền cần
1.210.000.000VND
Lượt đóng góp
800
Ngày còn lại
0

Lễ khánh thành “Nhịp cầu yêu thương” tại Đắk Lắk – C72d

Hoàn Thành

12 - 05
2017
Đã nhận: 452.035.350VND
Số tiền cần
357.000.000VND
Lượt đóng góp
74
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG PHÁP PHỤC CHO TĂNG NI TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM – C77

Hoàn Thành

30 - 09
2016
Đã nhận: 354.690.000VND
Số tiền cần
441.411.800VND
Lượt đóng góp
81
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN VÀ HỖ TRỢ TĂNG NI TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2 (C76-2)

Hoàn Thành

30 - 09
2016
Đã nhận: 1.299.751.298VND
Số tiền cần
1.877.321.395VND
Lượt đóng góp
175
Ngày còn lại
0

TIỆC BUFFET VU LAN GÂY QUỸ – C83

Hoàn Thành

13 - 08
2016
Đã nhận: 322.800.000VND
Số tiền cần
71.225.800VND
Lượt đóng góp
1305
Ngày còn lại
0