Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất

CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI KỲ 1 (C106-1)

Hoàn Thành

28 - 06
2017
Đã nhận: 629.456.000VND
Số tiền cần
421.940.000VND
Lượt đóng góp
418
Ngày còn lại
0

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG 2016 – C72

Hoàn Thành

13 - 05
2017
Đã nhận: 1.000.000.000VND
Số tiền cần
1.210.000.000VND
Lượt đóng góp
800
Ngày còn lại
0

Lễ khánh thành “Nhịp cầu yêu thương” tại Đắk Lắk – C72d

Hoàn Thành

12 - 05
2017
Đã nhận: 452.035.350VND
Số tiền cần
357.000.000VND
Lượt đóng góp
74
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG PHÁP PHỤC CHO TĂNG NI TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM – C77

Hoàn Thành

30 - 09
2016
Đã nhận: 354.690.000VND
Số tiền cần
441.411.800VND
Lượt đóng góp
81
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN VÀ HỖ TRỢ TĂNG NI TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2 (C76-2)

Hoàn Thành

30 - 09
2016
Đã nhận: 1.299.751.298VND
Số tiền cần
1.877.321.395VND
Lượt đóng góp
175
Ngày còn lại
0

TIỆC BUFFET VU LAN GÂY QUỸ – C83

Hoàn Thành

13 - 08
2016
Đã nhận: 322.800.000VND
Số tiền cần
71.225.800VND
Lượt đóng góp
1305
Ngày còn lại
0

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG & PHÁT QUÀ TẠI AN GIANG, CÀ MAU, SÓC TRĂNG – C72C

Hoàn Thành

29 - 07
2016
Đã nhận: 826.530.759VND
Số tiền cần
844.000.000VND
Lượt đóng góp
160
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TP.HCM – C76C

Hoàn Thành

24 - 07
2016
Đã nhận: 142.005.000VND
Số tiền cần
142.005.000VND
Lượt đóng góp
120
Ngày còn lại
0

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG VÀ TRAO QUÀ TẠI BẾN TRE – C72B

Hoàn Thành

16 - 07
2016
Đã nhận: 368.936.999VND
Số tiền cần
368.937.500VND
Lượt đóng góp
110
Ngày còn lại
0