Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất

TIỆC BUFFET VU LAN GÂY QUỸ – C83

Hoàn Thành

13 - 08
2016
Đã nhận: 322.800.000VND
Số tiền cần
71.225.800VND
Lượt đóng góp
1305
Ngày còn lại
0

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG & PHÁT QUÀ TẠI AN GIANG, CÀ MAU, SÓC TRĂNG – C72C

Hoàn Thành

29 - 07
2016
Đã nhận: 826.530.759VND
Số tiền cần
844.000.000VND
Lượt đóng góp
160
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TP.HCM – C76C

Hoàn Thành

24 - 07
2016
Đã nhận: 142.005.000VND
Số tiền cần
142.005.000VND
Lượt đóng góp
120
Ngày còn lại
0

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG VÀ TRAO QUÀ TẠI BẾN TRE – C72B

Hoàn Thành

16 - 07
2016
Đã nhận: 368.936.999VND
Số tiền cần
368.937.500VND
Lượt đóng góp
110
Ngày còn lại
0

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG VÀ TRAO QUÀ TẠI TIỀN GIANG (C72A)

Hoàn Thành

02 - 07
2016
Đã nhận: 392.500.000VND
Số tiền cần
392.500.000VND
Lượt đóng góp
70
Ngày còn lại
0

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC, CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG VÀ CHI PHÍ XÂY DỰNG HỌC VIỆN GIAI ĐOẠN II – T6/2016 (C76B)

Hoàn Thành

26 - 06
2016
Đã nhận: 126.700.000VND
Số tiền cần
126.700.000VND
Lượt đóng góp
45
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN VÀ HỖ TRỢ TĂNG NI TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1 (C76-1)

Hoàn Thành

10 - 06
2016
Đã nhận: 3.702.959.695VND
Số tiền cần
2.453.782.531VND
Lượt đóng góp
686
Ngày còn lại
0

XÂY DỰNG PHÒNG HỌC CHO HỌC SINH MIỀN NÚI HÀ GIANG – C74

Hoàn Thành

03 - 05
2016
Đã nhận: 165.000.000VND
Số tiền cần
165.000.000VND
Lượt đóng góp
26
Ngày còn lại
0

KHÁNH THÀNH “NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG 5” VÀ TRAO TẶNG “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” Ở TIỀN GIANG – C59

Hoàn Thành

24 - 01
2016
Đã nhận: 1.265.530.736VND
Số tiền cần
1.086.630.000VND
Lượt đóng góp
248
Ngày còn lại
0