Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất – Trang 3 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất

XÂY DỰNG NHÀ THỜ NGÀI BỒ TÁT ĐỊA TẠNG (C121)

Hoàn Thành

- 20180327
Đã nhận: 1.531.941.250VND
Số tiền cần
1.568.196.719VND
Lượt đóng góp
406
Ngày còn lại
614219099

“TỔ ẤM TỪ BI” GIAI ĐOẠN 1 (C99-1)

Hoàn Thành

- 20180423
Đã nhận: 11.000.500.000VND
Số tiền cần
11.000.500.000VND
Lượt đóng góp
1324
Ngày còn lại
614222020

TIỆC BUFFET GÂY QUỸ XÂY CHÙA -BUF2

Hoàn Thành

- 20171209
Đã nhận: 190.000.000VND
Số tiền cần
102.865.500VND
Lượt đóng góp
941
Ngày còn lại
613941575

CÚNG DƯỜNG XÂY CHÙA ĐÔNG AN – CHÙA VIÊN THÁNH (C132)

Hoàn Thành

- 20171109
Đã nhận: 200.000.000VND
Số tiền cần
200.000.000VND
Lượt đóng góp
1
Ngày còn lại
613938531

Tổng kết “Quỹ Đời Sống Tăng Ni” giai đoạn 2 (C106-2)

Hoàn Thành

- 20170930
Đã nhận: 1.247.549.530VND
Số tiền cần
452.270.584VND
Lượt đóng góp
264
Ngày còn lại
613933082

Cúng dường xây dựng Tịnh viện Pháp Hạnh – Củ Chi (C125)

Hoàn Thành

- 20170929
Đã nhận: 1.314.000.000VND
Số tiền cần
1.314.000.000VND
Lượt đóng góp
21
Ngày còn lại
613933052

Tổng kết chương trình cúng dường xây dựng chùa Việt Đài – Đài Loan (C124)

Hoàn Thành

- 20170925
Đã nhận: 1.015.336.000VND
Số tiền cần
1.015.336.000VND
Lượt đóng góp
33
Ngày còn lại
613932929

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA MINH ĐẠO (C112)

Hoàn Thành

- 20170815
Đã nhận:
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613929581

CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI KỲ 1 (C106-1)

Hoàn Thành

- 20170628
Đã nhận: 629.456.000VND
Số tiền cần
421.940.000VND
Lượt đóng góp
418
Ngày còn lại
613923891