Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất – Trang 4 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất

KHÁNH THÀNH CẦU VÀ TRAO TẶNG QUÀ TẠI AN GIANG- C47

Hoàn Thành

17 - 05
2015
Đã nhận: 431.324.000VND
Số tiền cần
263.951.000VND
Lượt đóng góp
181
Ngày còn lại
0

TỪ THIỆN “6 TRONG 1” TẠI ĐỒNG THÁP – C26

Hoàn Thành

17 - 08
2014
Đã nhận: 409.688.000VND
Số tiền cần
407.595.000VND
Lượt đóng góp
176
Ngày còn lại
0

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG & TẶNG QUÀ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHÈO TẠI AN GIANG – C23

Hoàn Thành

31 - 05
2014
Đã nhận: 199.413.000VND
Số tiền cần
201.600.000VND
Lượt đóng góp
82
Ngày còn lại
0