Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất – Trang 4 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG VÀ TRAO QUÀ TẠI TIỀN GIANG (C72A)

Hoàn Thành

02 - 07
2016
Đã nhận: 392.500.000VND
Số tiền cần
392.500.000VND
Lượt đóng góp
70
Ngày còn lại
0

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC, CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG VÀ CHI PHÍ XÂY DỰNG HỌC VIỆN GIAI ĐOẠN II – T6/2016 (C76B)

Hoàn Thành

26 - 06
2016
Đã nhận: 126.700.000VND
Số tiền cần
126.700.000VND
Lượt đóng góp
45
Ngày còn lại
0

CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN VÀ HỖ TRỢ TĂNG NI TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1 (C76-1)

Hoàn Thành

10 - 06
2016
Đã nhận: 3.702.959.695VND
Số tiền cần
2.453.782.531VND
Lượt đóng góp
686
Ngày còn lại
0

XÂY DỰNG PHÒNG HỌC CHO HỌC SINH MIỀN NÚI HÀ GIANG – C74

Hoàn Thành

03 - 05
2016
Đã nhận: 165.000.000VND
Số tiền cần
165.000.000VND
Lượt đóng góp
26
Ngày còn lại
0

KHÁNH THÀNH “NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG 5” VÀ TRAO TẶNG “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” Ở TIỀN GIANG – C59

Hoàn Thành

24 - 01
2016
Đã nhận: 1.265.530.736VND
Số tiền cần
1.086.630.000VND
Lượt đóng góp
248
Ngày còn lại
0

KHÁNH THÀNH “NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG 4” VÀ TRAO QUÀ TỪ THIỆN TẠI BẾN TRE- C52

Hoàn Thành

16 - 08
2015
Đã nhận: 373.679.000VND
Số tiền cần
367.576.000VND
Lượt đóng góp
173
Ngày còn lại
0

KHÁNH THÀNH CẦU VÀ TRAO TẶNG QUÀ TẠI AN GIANG- C47

Hoàn Thành

17 - 05
2015
Đã nhận: 431.324.000VND
Số tiền cần
263.951.000VND
Lượt đóng góp
181
Ngày còn lại
0

TỪ THIỆN “6 TRONG 1” TẠI ĐỒNG THÁP – C26

Hoàn Thành

17 - 08
2014
Đã nhận: 409.688.000VND
Số tiền cần
407.595.000VND
Lượt đóng góp
176
Ngày còn lại
0

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG & TẶNG QUÀ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHÈO TẠI AN GIANG – C23

Hoàn Thành

31 - 05
2014
Đã nhận: 199.413.000VND
Số tiền cần
201.600.000VND
Lượt đóng góp
82
Ngày còn lại
0