Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất – Trang 4 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG 2016 – C72

Hoàn Thành

- 20170513
Đã nhận: 1.000.000.000VND
Số tiền cần
1.210.000.000VND
Lượt đóng góp
800
Ngày còn lại
613920391

Lễ khánh thành “Nhịp cầu yêu thương” tại Đắk Lắk – C72d

Hoàn Thành

- 20170512
Đã nhận: 452.035.350VND
Số tiền cần
357.000.000VND
Lượt đóng góp
74
Ngày còn lại
613920360

CÚNG DƯỜNG PHÁP PHỤC CHO TĂNG NI TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM – C77

Hoàn Thành

- 20160930
Đã nhận: 354.690.000VND
Số tiền cần
441.411.800VND
Lượt đóng góp
81
Ngày còn lại
613628714

CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN VÀ HỖ TRỢ TĂNG NI TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2 (C76-2)

Hoàn Thành

- 20160930
Đã nhận: 1.299.751.298VND
Số tiền cần
1.877.321.395VND
Lượt đóng góp
175
Ngày còn lại
613628714

CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA TƯỢNG SƠN HÀ TĨNH (C83)

Hoàn Thành

13 - 08
2016
Đã nhận:
Số tiền cần
960.000.000VND
Lượt đóng góp
06
Ngày còn lại
0

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG & PHÁT QUÀ TẠI AN GIANG, CÀ MAU, SÓC TRĂNG – C72C

Hoàn Thành

- 20160729
Đã nhận: 826.530.759VND
Số tiền cần
844.000.000VND
Lượt đóng góp
160
Ngày còn lại
613622597

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TP.HCM – C76C

Hoàn Thành

- 20160724
Đã nhận: 142.005.000VND
Số tiền cần
142.005.000VND
Lượt đóng góp
120
Ngày còn lại
613622444

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG VÀ TRAO QUÀ TẠI BẾN TRE – C72B

Hoàn Thành

- 20160716
Đã nhận: 368.936.999VND
Số tiền cần
368.937.500VND
Lượt đóng góp
110
Ngày còn lại
613622200

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG VÀ TRAO QUÀ TẠI TIỀN GIANG (C72A)

Hoàn Thành

- 20160702
Đã nhận: 392.500.000VND
Số tiền cần
392.500.000VND
Lượt đóng góp
70
Ngày còn lại
613621774