Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất – Trang 4 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất

Tổng kết chương trình cúng dường xây dựng chùa Việt Đài – Đài Loan (C124)

Hoàn Thành

- 20170925
Đã nhận: 1.015.336.000VND
Số tiền cần
1.015.336.000VND
Lượt đóng góp
33
Ngày còn lại
613932868

CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA MINH ĐẠO (C112)

Hoàn Thành

- 20170815
Đã nhận:
Số tiền cần
1.000.000.000VND
Lượt đóng góp
Ngày còn lại
613929520

CÚNG DƯỜNG QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI KỲ 1 (C106-1)

Hoàn Thành

- 20170628
Đã nhận: 629.456.000VND
Số tiền cần
421.940.000VND
Lượt đóng góp
418
Ngày còn lại
613923830

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG 2016 – C72

Hoàn Thành

- 20170513
Đã nhận: 1.000.000.000VND
Số tiền cần
1.210.000.000VND
Lượt đóng góp
800
Ngày còn lại
613920330

Lễ khánh thành “Nhịp cầu yêu thương” tại Đắk Lắk – C72d

Hoàn Thành

- 20170512
Đã nhận: 452.035.350VND
Số tiền cần
357.000.000VND
Lượt đóng góp
74
Ngày còn lại
613920299

CÚNG DƯỜNG PHÁP PHỤC CHO TĂNG NI TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM – C77

Hoàn Thành

- 20160930
Đã nhận: 354.690.000VND
Số tiền cần
441.411.800VND
Lượt đóng góp
81
Ngày còn lại
613628653

CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN VÀ HỖ TRỢ TĂNG NI TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2 (C76-2)

Hoàn Thành

- 20160930
Đã nhận: 1.299.751.298VND
Số tiền cần
1.877.321.395VND
Lượt đóng góp
175
Ngày còn lại
613628653

CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA TƯỢNG SƠN HÀ TĨNH (C83)

Hoàn Thành

- 20160813
Đã nhận:
Số tiền cần
960.000.000VND
Lượt đóng góp
06
Ngày còn lại
613625092

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG & PHÁT QUÀ TẠI AN GIANG, CÀ MAU, SÓC TRĂNG – C72C

Hoàn Thành

- 20160729
Đã nhận: 826.530.759VND
Số tiền cần
844.000.000VND
Lượt đóng góp
160
Ngày còn lại
613622536