Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất – Trang 5 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO TP.HCM – C76C

Hoàn Thành

- 20160724
Đã nhận: 142.005.000VND
Số tiền cần
142.005.000VND
Lượt đóng góp
120
Ngày còn lại
613622383

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG VÀ TRAO QUÀ TẠI BẾN TRE – C72B

Hoàn Thành

- 20160716
Đã nhận: 368.936.999VND
Số tiền cần
368.937.500VND
Lượt đóng góp
110
Ngày còn lại
613622139

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG VÀ TRAO QUÀ TẠI TIỀN GIANG (C72A)

Hoàn Thành

- 20160702
Đã nhận: 392.500.000VND
Số tiền cần
392.500.000VND
Lượt đóng góp
70
Ngày còn lại
613621713

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC, CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG VÀ CHI PHÍ XÂY DỰNG HỌC VIỆN GIAI ĐOẠN II – T6/2016 (C76B)

Hoàn Thành

- 20160626
Đã nhận: 126.700.000VND
Số tiền cần
126.700.000VND
Lượt đóng góp
45
Ngày còn lại
613619401

CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN VÀ HỖ TRỢ TĂNG NI TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1 (C76-1)

Hoàn Thành

- 20160610
Đã nhận: 3.702.959.695VND
Số tiền cần
2.453.782.531VND
Lượt đóng góp
686
Ngày còn lại
613618913

XÂY DỰNG PHÒNG HỌC CHO HỌC SINH MIỀN NÚI HÀ GIANG – C74

Hoàn Thành

- 20160503
Đã nhận: 165.000.000VND
Số tiền cần
165.000.000VND
Lượt đóng góp
26
Ngày còn lại
613615657

KHÁNH THÀNH “NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG 5” VÀ TRAO TẶNG “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” Ở TIỀN GIANG – C59

Hoàn Thành

- 20160124
Đã nhận: 1.265.530.736VND
Số tiền cần
1.086.630.000VND
Lượt đóng góp
248
Ngày còn lại
613604120

KHÁNH THÀNH “NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG 4” VÀ TRAO QUÀ TỪ THIỆN TẠI BẾN TRE- C52

Hoàn Thành

- 20150816
Đã nhận: 373.679.000VND
Số tiền cần
367.576.000VND
Lượt đóng góp
173
Ngày còn lại
613320814

KHÁNH THÀNH CẦU VÀ TRAO TẶNG QUÀ TẠI AN GIANG- C47

Hoàn Thành

- 20150517
Đã nhận: 431.324.000VND
Số tiền cần
263.951.000VND
Lượt đóng góp
181
Ngày còn lại
613311714