Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất – Trang 5 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất

TỪ THIỆN “6 TRONG 1” TẠI ĐỒNG THÁP – C26

Hoàn Thành

- 20140817
Đã nhận: 409.688.000VND
Số tiền cần
407.595.000VND
Lượt đóng góp
176
Ngày còn lại
613016605

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG & TẶNG QUÀ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHÈO TẠI AN GIANG – C23

Hoàn Thành

- 20140531
Đã nhận: 199.413.000VND
Số tiền cần
201.600.000VND
Lượt đóng góp
82
Ngày còn lại
613007900