Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất – Trang 5 – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Xây Dựng Cơ Sở Vật Chất

KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC, CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG VÀ CHI PHÍ XÂY DỰNG HỌC VIỆN GIAI ĐOẠN II – T6/2016 (C76B)

Hoàn Thành

- 20160626
Đã nhận: 126.700.000VND
Số tiền cần
126.700.000VND
Lượt đóng góp
45
Ngày còn lại
613619462

CÚNG DƯỜNG TRAI PHẠN VÀ HỖ TRỢ TĂNG NI TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1 (C76-1)

Hoàn Thành

- 20160610
Đã nhận: 3.702.959.695VND
Số tiền cần
2.453.782.531VND
Lượt đóng góp
686
Ngày còn lại
613618974

XÂY DỰNG PHÒNG HỌC CHO HỌC SINH MIỀN NÚI HÀ GIANG – C74

Hoàn Thành

- 20160503
Đã nhận: 165.000.000VND
Số tiền cần
165.000.000VND
Lượt đóng góp
26
Ngày còn lại
613615718

KHÁNH THÀNH “NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG 5” VÀ TRAO TẶNG “QUÀ TẾT YÊU THƯƠNG” Ở TIỀN GIANG – C59

Hoàn Thành

- 20160124
Đã nhận: 1.265.530.736VND
Số tiền cần
1.086.630.000VND
Lượt đóng góp
248
Ngày còn lại
613604181

KHÁNH THÀNH “NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG 4” VÀ TRAO QUÀ TỪ THIỆN TẠI BẾN TRE- C52

Hoàn Thành

- 20150816
Đã nhận: 373.679.000VND
Số tiền cần
367.576.000VND
Lượt đóng góp
173
Ngày còn lại
613320875

KHÁNH THÀNH CẦU VÀ TRAO TẶNG QUÀ TẠI AN GIANG- C47

Hoàn Thành

- 20150517
Đã nhận: 431.324.000VND
Số tiền cần
263.951.000VND
Lượt đóng góp
181
Ngày còn lại
613311775

TỪ THIỆN “6 TRONG 1” TẠI ĐỒNG THÁP – C26

Hoàn Thành

- 20140817
Đã nhận: 409.688.000VND
Số tiền cần
407.595.000VND
Lượt đóng góp
176
Ngày còn lại
613016536

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG & TẶNG QUÀ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHÈO TẠI AN GIANG – C23

Hoàn Thành

- 20140531
Đã nhận: 199.413.000VND
Số tiền cần
201.600.000VND
Lượt đóng góp
82
Ngày còn lại
613007831