Quỹ Đạo Phật Ngày Nay – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
37908

Số người giúp đỡ

69

Chương Trình

5346

Thành Viên

280

Phụng Sự Viên

26

Địa Điểm

Hoạt động Sắp Tới

Hoạt động vừa qua

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay mang sứ mệnh kết nối những vòng tay nhân ái và trái tim từ bi cùng nhau phụng sự nhân sinh theo tinh thần triết lý Phật Giáo, với những lĩnh vực hoạt động sau