CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH QUÝ 4/2016 VÀ NĂM 2017 (PA5) – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

CHUNG TAY VÌ NGƯỜI BỆNH QUÝ 4/2016 VÀ NĂM 2017 (PA5)

  • Đã thu

  • Số tiền cần

  • Lượt đóng góp

0

Ngày

0

Tiếng

THÔNG TIN CHUNG

Chương trình thiện nguyện “Chung tay vì người bệnh” như một hành động thiết thực chung tay góp sức cùng cộng động chăm lo sức khỏe cho chư Tăng, Ni và những người nghèo. Đây là chương trình được ký kết giữa Quỹ Đạo Phật Ngày Nay và Trung tâm Y khoa Phước An kể từ tháng 8/2015 đến nay.

Chiều ngày, 09/01/2017 tai Trung tâm Y khoa Phước An – chi nhánh 01 (274 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP. HCM) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nhằm đánh giá kết quả mà chương trình đã thực hiện được trong năm 2017. Tổng giá trị các lượt khám chữa bệnh miễn phí trong quý 4/2016 và năm 2017 là hơn 4 tỷ đồng. Riêng trong năm 2017, chương trình đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho tất cả 8.856 ca trong đó có 1.921 ca Tăng, Ni và 6.935 ca là các hộ cận nghèo, hộ nghèo.

Tham dự Hội nghị có TT.TS. Thích Nhật Từ – Chủ tịch Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, cùng với Ban Điều hành, thành viên Quỹ. Về phía Trung Tâm Y Khoa Phước An có TS.BS. Tôn Thất Quỳnh Trung – TGĐ TTYK Phước An, bà Tôn Nữ Quỳnh Giao – Giám đốc TTYK Hợp Nhân, ThS. DS. Tôn Nữ Quỳnh Như – Giám đốc điều hành TTYK Hợp Nhân, cùng các Giám đốc các phòng chuyên môn, Giám đốc các chi nhánh và các y bác sĩ, nhân viên đại diện cho Trung tâm đều có mặt tham dự.

Mở đầu cho chương trình là báo cáo của bà Trần Thị Hoa – Giám đốc tài chính của Trung tâm, đã có bài tổng kết chi phí khám chữ bệnh của chương trình năm 2017 với hai nội dung chính như sau:

1/ Chương trình chăm sóc y tế cho quý Tu sĩ

   Số lượng: không giới hạn bao gồm Tu sĩ tại học viện Phật giáo và Tu sĩ ngoài học viện. Tổng lượt khám là 1.901 tăng 14,5% so với 2017, với tổng chi phí 653.256.443 đồng tăng 41% so với 2017.

   Tính từ ngày khởi động chương trình – tháng 10/2015 đến hết năm 2017 là 3.649 lượt với tổng chi phí là 1.135.038.652 đồng.

2/ Chương trình “Chung tay vì người bệnh”

    Số lượng: Số lượt khám là 6.909 chiếm tỷ trọng là 28,2 % so với số lượt.

   Tính từ ngày khởi động chương trình – tháng 10/2015 đến hết năm 2017 là 36.675 lượt với tổng chi phí là 5.973.455.930 đồng.

Trong phát biểu cảm tạ, thượng tọa Thích Nhật Từ rất cảm kích về những nỗ lực và cam kết của Trung tâm Y khoa Phước An trong chương trình “Chung tay vì người bệnh’’ trong những năm qua. Thượng tọa đặc biệt quan tâm đến báo cáo khoa học do bác sĩ Dung trình bày về những căn bệnh thường gặp phải của tu sĩ ngày nay cũng không kém so với những người ăn thịt, cá và mong muốn Trung tâm có một buổi thuyết trình cho khoảng 900 Tăng, Ni đang theo học tại tại Học viện PGVN tại TP. HCM để quý Tăng, Ni có thêm nhiều kiến thức trong việc phòng bệnh.

Thay cho lời cảm ơn, TT. Thích Nhật Từ đã trao tặng Bằng công đức và quà lưu niệm của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cho các Giám đốc chuyên môn và các chi nhánh của Trung tâm.   

Chương trình đã khép lại trong sự hân hoan của tất cả mọi người tham dự. Cảm ơn Trung tâm Y khoa Phước An đã luôn đồng hành cùng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trong lĩnh vực y tế – sức khỏe cho quý Tăng, Ni sinh và các bệnh nhân nghèo trong những năm qua. Hy vọng một nhịp cầu thật đẹp và bền vững giữa Quỹ và Trung tâm sẽ được nối dài mãi, nhằm lưu giữ và giới thiệu một trung tâm y khoa hiện đại, tận tụy đúng với tinh thần “Lương y như từ mẫu” cũng như thể hiện tấm lòng của những người Phật tử trong việc hộ trì Tam bảo và phụng sự cho đời.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Báo cáo chương trình Chăm sóc y tế:

Bao gồm: CTVNB và Quý Tu sĩ năm 2015, 2016, 2017

Bao gồm: CTVNB và Quý Tu sĩ năm 2015, 2016, 2017
Năm Quý  Số lượt khám  Chi phí khám 
Năm 2015 Quý 4                    2,385        277,648,684
Năm 2016 Quý 1                    4,542        643,167,000
Quý 2                    6,406        995,534,000
Quý 3                    8,118     1,164,577,000
Quý 4                  10,063     2,003,305,557
Tổng cộng 2016                  29,129     4,806,583,557
Năm 2017 Quý 1                    3,653        693,430,713
Quý 2                    1,697        422,456,697
Quý 3                    1,708        401,112,186
Quý 4                    1,752        507,262,745
Tổng cộng 2017                    8,810     2,024,262,341

Trong đó:

  1. Chương trình đanh cho Quý Tu sĩ:
Năm Quý  Tổng lượt TS  Tổng Chi phí khám TS  Số lượt khám Tăng  Chi phí khám Tăng Số lượt khám Ni  Chi phí khám Ni
Năm 2015 Quý 4            88          19,020,694                    42       6,942,833 46        12,077,861
Năm 2016 Quý 1          292          72,786,239                  106     26,218,475 186        46,567,764
Quý 2          332          86,379,214                  123     36,822,891 209        49,556,323
Quý 3          429        138,501,698                  135     46,116,831 294        92,384,867
Quý 4          607        165,094,365                  212     55,185,017 395      109,909,348
Tổng cộng 2016       1,660        462,761,516                  576   164,343,214 1084      298,418,302
Năm 2017 Quý 1          553        158,683,187                  187     45,720,534 366      112,962,653
Quý 2          553        200,914,076                  165     55,294,219 388      145,619,857
Quý 3          356        124,574,584                  122     43,795,536 234        80,779,049
Quý 4          439        169,084,595                  135     52,458,194 304      116,626,401
Tổng cộng 2017       1,901        653,256,442                  609   197,268,482 1292      455,987,960

 2. Chương trình dành cho người nghèo, cận nghèo

Năm Quý  Số lượt khám NN, CN  Chi phí khám NN, CN
Năm 2015 Quý 4                 2,297        258,627,990
Năm 2016 Quý 1                 4,250        570,380,761
Quý 2                 6,074        909,154,786
Quý 3                 7,689     1,026,075,302
Quý 4                 9,456     1,838,211,192
Tổng cộng 2016               27,469     4,343,822,041
Năm 2017 Quý 1                 3,100        534,747,526
Quý 2                 1,144        221,542,621
Quý 3                 1,352        276,537,602
Quý 4                 1,313        338,178,151
Tổng cộng 2017                 6,909     1,371,005,899

 

Hình Ảnh