QUÀ TẶNG THÁNG 11/2018: THANH TỊNH ĐẠO LUẬN TOẢN YẾU (C181) – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay
Trang Chủ  >  Tin Tức  >  Thông Báo  >  QUÀ TẶNG THÁNG 11/2018: THANH TỊNH ĐẠO LUẬN TOẢN YẾU (C181)

QUÀ TẶNG THÁNG 11/2018: THANH TỊNH ĐẠO LUẬN TOẢN YẾU (C181)

THƯ MỜI THỈNH

THANH TỊNH ĐẠO LUẬN TOẢN YẾU (C181)

Kính thưa quý Chùa, quý Tu viện, quý Đạo tràng cùng toàn thể quý thiện hữu tri thức,

“Thanh tịnh đạo luận toản yếu” của HT. Thích Phước Sơn là quyển sách giới thiệu khái quát về tác phẩm Thanh tịnh đạo luận của Sư Buddhaghosa (Ấn Độ). Từ năm 1996 đến nay, tác phẩm này được xem là giáo trình chính thức của bộ môn Thanh tịnh đạo luận, góp phần giúp quý Tăng Ni sinh hệ Cử nhân Phật học tại Học viện PGVN TP.HCM nắm vững kim chỉ nam học Phật, tu Phật với ba cột trụ Đạo đức – Thiền định – Trí tuệ.

Quyển toản yếu này bao gồm 23 chương – một con số nhỏ so với nguyên tác tiếng Pali nhưng đã khái quát tinh hoa tu tập đầy đủ các phương diện cần thiết như đức Phật đã dạy trong Kinh tạng Pali. Cụ thể, tác phẩm này bao gồm 3 phần: Phần thứ nhất giới thiệu đạo đức Phật giáo, giải thích về bản chất và giá trị của giới luật nhà Phật (Giới); Phần thứ hai giải thích chi tiết về thiền định Phật giáo (Định), đặc biệt nhấn mạnh về 40 đề mục Thiền định; Phần thứ ba phân tích các phương diện của trí tuệ (Tuệ).

Với việc trình bày các định nghĩa khá chi tiết, rõ ràng, các cứ liệu từ Kinh văn được dẫn cụ thể, các đề mục được phân loại và phân tích theo trình tự, “tập sách này không những là tài liệu học tập thiết yếu đối với Tăng Ni trường Cao cấp, mà còn là kim chỉ nam cho những ai có hoài bão thám hiểm đại dương chánh Pháp và khát khao thưởng thức hương vị tinh truyền của giáo lý nguyên thủy do đức Thế tôn truyền lại.” (HT. Thích Phước Sơn).

Dưới sự phát tâm của Phật tử Ngộ Trí Minh, việc in ấn 10.000 quyển “Thanh tịnh đạo luận toản yếu” đã được hoàn tất, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin kính mời quý Tăng, Ni, quý Phật tử, quý thiện hữu tri thức tại các Chùa, Tu viện, Đạo tràng đăng ký thỉnh sách. Quý vị có thể thỉnh quyển sách này miễn phí tại Văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM.

Quỹ Đạo Phật Ngày Nay kính mời quý thiện hữu tri thức hãy cùng nhau phổ biến, truyền bá quyển sách bổ ích này đến với những người hữu duyên, góp phần giúp họ có cái nhìn sâu sắc hơn về giáo pháp nhà Phật, cũng như ứng dụng thực tập những giáo Pháp ấy vào thực tiễn cuộc sống.
Kính chúc quý Phật tử an lạc trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc sống.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát!

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ

TRƯỞNG BAN

THÍCH NHẬT TỪ

 

Bài Viết Khác