Tham Gia – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Đóng góp tịnh tài chỉ là một trong những cách chúng ta phụng sự nhân sinh, ngoài ra Quý vị có thể tham gia đóng góp tịnh lực bằng những cách sau: