THEO MẸ ĐI CHÙA – Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

THEO MẸ ĐI CHÙA

Lúc nhỏ con theo Mẹ đi chùa

Trong chùa nhiều Phật, gió đung đưa

Đứng yên nhìn ngắm con hỏi Mẹ

Vì sao Phật lại ở trong chùa

 

Mẹ cười Mẹ nói lời giải thích

Phật ngự ở chùa đã từ xưa

Bởi vì Phật muốn con nhìn thấy

Nên mới ngồi đây sáng tối trưa